Formas/ Biogas av bajs – en vinst för både klimat och ekonomi; Extrakt/ Avföring kan bli värdefull resurs

Formas: Biogas av bajs – en vinst för både klimat och ekonomi

Forskare vid Linköpings universitet har visat att en samordnad hantering av avföring från djur och människor skulle kunna spara hundratals miljoner kronor varje år i Sverige. Nyckeln är att producera biogas av bajset och sedan använda restprodukten som gödsel. Det skulle även kunna minska Sveriges växthusgasutsläpp med cirka 1,5 miljoner ton koldioxid…..


Extrakt:Avföring kan bli värdefull resurs

Enligt forskning från Linköpings universitet kan en samordnad hantering av avföring från djur och människor spara hundratals miljoner kronor varje år i Sverige och samtidigt minska växthusgasutsläppen med cirka 1,5 miljoner ton koldioxid…..Kommentarer:

Detta är den första och definitiva stoppskylten – är det människobajs utan adderade miljögifter eller är det avloppsslam? Kan någon ta reda på detta?

____________________

Tack Ulf för artikeln!

Jag instämmer med biogasen och som vid Smedjebackens reningsverk så rötar man allt slam från  reningsverket, det är bra. Men sen då, vet inte om det finns redovisat vad som sker med organiska resp. organiska ämnen, deras omvandling/nedbrytning i en rötningsprocess? VAd som sedan passerar på sidan om i vattenfasen och ut sjön är en annan sak. OM vi t.ex. leker med tanken att brom föroreningar följer med det rötade slammet till åker, vad blir kontentan? En urlakning sker ju även från åkern speciellt i samband med mycket nederbörd.
VAd gör vi annars av det rötade slammet för att undvika spridning av oönskade ämnen? Kanske en förbränning under kontrollerade förbränningstemperaturer inklusive rökgasfilter. Askan får sedan hanteras speciellt, kanske elektrolytiska processer?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *