Några tankar kring Nionde budordet

För att inte få bråk i samhällen instiftar vi lagar. De har lång tradition. Bl a Moses som fick de tio budorden. För att riktigt tala om för alla andra att detta gällde hänvisade,han till att Gud hade gett budorden. Då var det inget att snacka om. Bara att lyda budorden. 

Det nionde budordet handlar om att vi inte skall ha begärelse till vår nästas hus. Det tycks inte som att våra myndigheter och kommuner förstått dessa budords djupare betydelse. Om äganderätten förstörs undermineras hela det samhälleliga byggandet.

Jag har talat med några ryssar i samband med att de kontaktat mig ang VA frågorna. De har kraftigt påpekat att så här, som man gör i Sverige, vore helt otänkbart i rRssland. Detta är tvärt emot vad vi tror.

En rysk film, Levitian kom 2014.Se länk. En borgmästare vill ha en kommuninvånares mark själv. Bara tanken på att filmen kommit till berättar en del om det ryska samhället. Ursprunget kom ifrån en händelse i USA.

En granne till mig kommer från en av de små sydamerikanska staterna. Han var barnsoldat från 8 till 18 års ålder, kom därefter till sverige så småningom. Det lyser aldrig från fönstrena i det huset, och man kan inte titta in. Det är nog en vana från de åren.

Han kommenterade VA projektet och hur kommun och politikers agerande med att hade man gjort så i hans hemland, hade man fått en kula i huvudet. Han fortsatte att säga att där talar man som borgmästare och politiker i den lilla orten med folket, så att frågan är förankrad.  Då lever man och samhället fungerar.

Jag reste till tjeckoslovakien något år efter järnridåns fall, och bilade via Berlin till Prag. Husen i Östtyskland och i Tjeckien var grå.  Frågade kamraten vi besökte om varför. Jo, sade han, att om någon med makt  fattar tycke till din fastighet eller bostad så är risken stor att du förlorar den. Så utvändigt gör man minsta möjliga åt husen för att inte dra till sig habegäret hos potentater och tjänstemän,  inuti huset eller lägenheten kan det vara hur flådigt som helst, bara det inte syns utåt.

Här i Sverige, tycks det som att våra tjänstemän och politiker gått  ytterligare ett steg vidare. Är det attraktiva områden så vill man lägga beslag på dem. Moderatledaren i Köping, Ola Saaw, sade i samband med valrörelsen till mig, att Anders, investera i någon av tomterna som blir ledig när folk inte kan bo kvar, du kommer att göra dig en bra slant. Antager att de övriga politikerna inom S, V och Mp tänker detsamma, eftersom de driver frågan så hårt.

Därtill vill de väl att staden skall kunna expandera, och har inte kommunen råd att skapa tomtmark själva genom att detaljplanera och bygga infrastrukturen, så passar det ju bra att låta andra betala. Kan de inte sedan bo kvar, finns gott om folk som gärna tar över, helst som försäljningarna ibland kommer ske under panik.

Jag känner en kvinna som råkat ut för detta i Arboga kommun. Hon bodde på landet på en liten gård på 5 ha. Drev fårskötsel och levde med sin hobby- hunddressyr, t ex vallning av får, eller agilitytävlingar- hon är i elitklass. Hon drevs från sin gård, då hon inte kunde betala tvångsanslutningen av VA,  och mäklaren forcerade köpet till en kamrat, så hon fick mycket mindre för fastigheten än vad hon tänkt sig. Hon sålde och lämnade  till loppis det mesta vad hon ägde. Att börja med bodde hon inneboende hos kamrater, tills hon landade i Arboga igen. Trots att det nu gått en 5 år sedan det hände, har hon inte rest sig, hon är trasig och rotlös och känner att hon kan bli av med huset hon bor i också, genom att grannar klagar på hennes hundar- som visserligen är snälla och oftast tysta, men som naturligtvis ändock låter någon gång. Det är tillräckligt för att hon skall tappa fotfästet återigen och fly. Det kan bli att hon bosätter sig i en campingvagn resten av livet. Hon gick i pension för 2 år sedan, och trots ett livslångt gymnasielärarjobb, så har hon knappt till hyran.

Så, Sverige är bäst- på att fördriva människor och ta deras egendom. Vi vet alltför väl hur man gör för att det skall låta så bra för alla andra, som just då inte berörs.

Allmänheten och politikerna fick ju  veta att VA projektet på NorrMälarstrand är ett miljöprojekt- vi är ju de stora förorenarna i kommunen, och därför görs projektet. Och det är vi som skall betala, därför att vi är de stora förorenarna. Det är i alla fall så Elizabeth Salomonsson uttryckte det nov 2016 i fullmäktige.

Vid fullmäktigemötet i dec 2020 så var medborgarförslaget och St Aspholmen uppe. Trots många ord från C, Kd och Sd om att ny information kommit fram som visade på att miljöfrågan inte var problemet, så slog fullmäktigemötet fast att inget nytt framkommit. Elizabeth och Ola Saaw undrade om de andra ledamöterna som nu protesterat sovit i samband med tidigare beslut 2016.

Folkfördrivning och stöld av andras egendom kallas det utan omsvep i andra länder.

I USA drev man liknande projekt för några decennier sedan. Idag talas det om terrorangrepp mot egen befolkning.

/Anders

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *