Brev Lantmäteriet, 2021-04-19/ Ärende U18215-revidering inför beslut!

Ärende U18215-revidering inför beslut!

19 april 2021  11:33

Från:
Till:

Hej!

Den 12/3-2021 skickade Lantmäteriet ut en skrivelse med reviderade beslutshandlingar främst kopplat till tillfälliga vägar i samband med anläggandet av VA-ledningen samt tillhörande värdering. Flertalet synpunkter har inkommit och Lantmäteriet har med vad som nu framkommit gjort justeringar angående ytterligare tillfälliga vägar samt en ändring av väg fram till pumpstation C på Dåvö 1:6 efter yrkanden.

Lantmäteriet vill informera er som berörs av dessa tillägg och justeringar och bifogar reviderade förslagshandlingar till beslut.

Väg till pumpstation C. Väg från Dåvö ga:2 och över Dåvö 1:5 (Bastvikens Ek förening) ned till pumpstation anser ge minsta intrång och en väg som VME yrkar på. Ny väg anläggs i ledningsrättsområdet på Dåvö 1:5.

Tillfälliga förbivägar på Dåvö 1:6 och Dåvö 2:4 samt Hovgården 1:6 längs med föreslagen ledningsrätt som går i vägmark (Dåvö ga:2 och Hogsta ga:5) har lagts till i beslutet.

Beslut i förrättningen beräknas ske inom ca en vecka under April-månad.

Med vänlig hälsning


Svante Bäckström
Förrättningslantmätare Katrineholm

E-POST svante.backstrom@lm.se
TELEFON 0150-776 10
ADRESS www.lantmateriet.se/hittakontor
WEBBPLATS www.lantmäteriet.se
FÖRBOKADE BESÖK Trädgårdsgatan 1 A, Katrineholm
POST Lantmäteriet, 801 82 Gävle

www.linkedin.com/company/lanmateriet
www.facebook.com/lantmateriet
www.instagram.com/lantmateriet


Bilagor

Beskrivning_förslag_BE1

(För att dra fram ledningen upplåts ett 16 meter brett område med ledningen i mitten. (arbetsområde).
För att se till, underhålla och reparera ledningen upplåts ett 8 meter brett område med ledningen i mitten. 

Karta_8_utkast (Bastviken, La: Sandviken)

Karta_9_utkast ( Strandnära- Bastviken, La: Sandviken, Sandviken)

Karta_13_utkast

Karta_14_utkast (Hovgården)

Värdebedömning_intrång_vägar_UT4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *