Åstorp- Magleby/ Tydligen samma besvär i de flesta kommuner vad gäller mottagna handlingar. Så även i min/ vår kommun, Åstorp.

Svar på mailet, Webbredaktören har ordet/ Om svårigheten att få svar ifrån Köpings kommun om VA taxor


21-04-19

Anders !!!!!!!!!!!!!!!

Tack för mail. Tydligen samma besvär i de flesta kommuner vad gäller mottagna handlingar. Så även i min/ vår kommun, Åstorp.

Det r säkert fem år sedan vi började ”bråka ” om avloppsprojektet här på Söderåsen. Direkt upptäckte vi att handlingar/ skrivelser inte nådde sina mottagare.

Slutsatsen blev att vi i varje skrivelse  sedan dess begär att handlingarna SKALL DIARIEFÖRAS. Då får handlingarna ett ”ID NUMMER”.

Här i byn kopplas det ena avloppet efter det andra in på den kommunala ledningen i vägen. Detta fastän pumpstationer och nödutlopp är överklagade till Mark och Miljödomstolen, Växjö.

Det har även kommit fram att kommunen ändrat i gällande detaljplan från 1967 för att kunna få anläggningen godkänd. Dispens.

Om detta förfarande visste markägaren till de 35 tomterna som är inom detaljplanen ingenting.

Undertecknad fick reda på detta i början på mars detta år. Beslutet att ta bort de 35 tomterna ur detaljplanen gjordes av Bygg och Miljönämnden, Åstorp, 2020-12-21.

Man slutar aldrig att förvåna sig över Åstorps kommun.

Ha en trevlig måndag. Idag kommer kanske en grävmaskin hit för att gräva ner den kommunala avloppspumpen till min fastighet. Skickar bild under dagen med min mobil. Kostnaden får jag själv betala. Ca 10000:- . Hoppas vi slipper berg där nere i djupet. 3 meter djupt blir hålet.

Mvh/ Ulf i Magleby


21-04-19

Anders !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tillägg till föregående mail, denna morgon.

Börjar komma igång även denna dag.

Jo….om du begär ut handlingar från din kommun / medborgarkontor skall detta ske skyndsamt. Det SKALL ske inom 48 timmar. Det är regler, om att så skall ske.

Så är det…………..klart slut.

// Ulf i Magleby

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *