2021-04-17, Den lilla människan Anna, ”Hur länge håller en avloppsanläggning?”

”Hur länge håller en avloppsanläggning?”

Inte ens på en helgmorgon får sinnet ro från va-frågor.
Tacka tusan för det när man läst om massor av människoöden i denna komplexa och i min mening samhällsomstörtande fråga.

Samhällsomstörtande i den meningen att enskilda FÄ kan inte försvara sin egendom från stat/myndigheter.
Hårt ord men vad ska man välja för ord när massor av människor utsätts för, i vad jag tycker, en rättsosäker tillvaro och tillika underminering av äganderätten?
De små på jorden har inte råd/kunskap med att driva ärendena.
Bara det, säger att äganderätten är satt ur spel.

Just nu sitter jag med en kopp kaffe och hör fåglarna sjunga utanför.
Min tanke går till påståendet, som bl a va-branschen för fram, att en avloppsanläggning håller ca 20 år.

Vilken typ av anläggning menar man då, undrar jag?

Och hur har man kommit fram till det och vem har kommit fram till det?

Och har det ingen som helst betydelse då hur många som hushållet innehåller?
Hur hård belastning anläggningen utsatts för?

Och har det ingen betydelse vilka materiel anläggningen är gjord av?

Och har omgivning runt anläggning ingen betydelse?

Och då skulle det betyda att en anläggning som belastas av t ex 9 människor i ett permanenthushåll påverkas lika mycket som ett permanent enmanshushåll?
Och att ett boende som används som en sommarbostad, påverkar anläggningen lika mycket som det första exemplet?

Och hur rimmar påståendet med de domar som säger att ålder inte är grund för utdömande av avloppsanläggning?
Och med kravet på påvisad skada för miljö/hälsa?

Och gällande fosforfrågan så borde det väl vara så att även alla åkerjordar borde läggas ner efter 20 år utifrån ett sådant påstående om det är övergödningspåståendet man syftar på?
Byta ut jorden?
Eller gäller markretentionen här men inte beträffande enskilda avlopp?

Njaa, jag vet inte riktigt om jag köper påståendet.
Skulle gärna vilja ha det redovisat av de som hävdar det.

Förövrigt har jag svårt att tro på att frågan om bevisbörda är riktigt, alltså att FÄ måste bevisa.
En polis kan ju t ex inte stanna en bilist och bara påstå att man kört för fort.

Varför kan myndigheter bara påstå, gällande va-frågor, utan att uppvisa/redogöra konkreta bevis, i första läget, dvs vid inspektion?

Det är något som inte stämmer.
Det kan t om en lekman som jag se.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *