Villatidningen/ En katastrof för den enskilde

En katastrof för den enskilde

Är det rimligt att fastighetsägare ska tvingas åtgärda sina fullt fungerande enskilda avlopp? Det tycker inte VA-i-tiden, den nationella intresseföreningen för fastighetsägare med enskilt vatten och avlopp.

Det handlar dels om tvångsanslutning till kommunalt VA, trots att behov enligt LAV § 6 inte finns, i andra fall om krav att ersätta gamla, fungerande avlopp med nya sofistikerade avloppsanläggningar. Hänsyn till miljö och hälsa sägs vara orsaken trots att behov ej kan påvisas……..

…….Så vad händer då i Köping?
– Ja, hittills känns det som att vi talar för döva öron. Men vi ger inte upp. Vi lobbar hårt för att kommunen ska ändra uppfattning. De vidhåller att vi förorenar. Men det gör vi inte. Vi har vetenskapen på vår sida. Det har inte myndigheterna. Nu är det bara att hoppas att regering och riksdag agerar. Vi hoppas att regeringen i kommande förslag till ny vattentjänstlag ändrar på den omvända bevisbördan och att krav på miljöåtgärder mot enskild ska ha stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet avslutar Lars-Göran Carlsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *