2021-04-16, Den lilla människan Anna, ”Hur många avlopp är undermåliga och vitesbelopp”

”Hur många avlopp är undermåliga och vitesbelopp”

Jag har läst på va-tiden om ”hur många avlopp är undermåliga”.
Precis det som jag länge undrat över eftersom jag också sett att siffrorna varierat enormt och vad som egentligen avses och hur man kommit fram till det.
Ansvarig i landet för att peka ut enskilda avlopp för att utgöra stor fara för miljö och människa måste redovisa detta bl a innan man påtvingar människor stora pålagor i sitt ägande som sätter desamma i ökad skuldsättning eller t om förlust av hem/hus/stugor och även pådyvlar epitetet miljöbrott.
Ofta läser man att den som smutsar ner/förorenar ska betala.
Jovars, men redogör då för hur man kom fram till ovanstående och redogör för vad som definierar en förorening mm, tex markretention.

Vitesbelopp.
Hur kan vitesbelopp/förbud fällas ut innan man vet om ärendet kommer att överklagas och ärendet är avgjort?
Enligt mig borde det definitivt inte kunna gå att anlägga ett användandeförbud som gäller grundläggande mänskliga behov såsom att gå på toa/hålla hygien innan saken är avgjord.
Det skulle heller inte kunna gå att utdöma vitesbelopp innan saken är avgjord.
Fullständigt vansinne.

Utsläppsförbudsdatum och viten tycker jag att endast domstolar skulle få besluta om och då endast när ärendet NÅTT SLUTGILTIG PRÖVNING.

Ärendena gäller GRUNDLÄGGANDE BEHOV och ÄGANDERÄTT.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *