2021-04-13, Den lilla människan Anna, ”Jag får ont i magen…”

”Jag får ont i magen…”

Markretentionen är tydligen osäker sägs det.
Men den tycks fungera när man så tycker, dvs när kommunala avlopp läcker, brister.
Men inte för enskilda avlopp.

Fotosyntesen fungerar tydligen inte när det gäller beräkningar angående jordbruk.
Tur att det fungerar mellan växtliv och människa ännu då, eller kanske den bara gör det tills någon bestämt något annat.

Och kossornas bladdor är snart förbjudna då kossan anses prutta för mycket.
Dårskap.
Kossans bladda behövs för jordelivet.
Gäller att ta tillvara den bara på rätt sätt bara.

Taxonomin gör gällande att vattenkraft inte skall räknas som hållbar tydligen enligt EU.
What!??!!

Och EU verkar ha bestämt att norden skall fyllas med vindkraft enligt vad jag förstår.
Östersjön skall fyllas med dessa vindsnurror?
Har inte Östersjön plågats tillräckligt?
Är vindsnurrorna Östersjöns nya ”övergödning”?
Shit, vad får detta för konsekvenser för vattenlivet och fåglar/insekter?
Stackars torsken, mer ”farsoter” på g.

Åsså jagar man mig för några få gram fosfor här ute i obygden???

Min mage värker.

”Miljövännerna” är kapade av något/någon.

Hualigen, detta bådar inte gott.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *