Facebookgruppen Landsbygdspartiet oberoende/ Kommentarer kring SVD artiklar

Kan verkligen obligatoriska påtvingade avloppsdeklarationer med frekventa kontroller, genomförda av oberoende avloppsinspektörer, finansierad av 700 000 enskilda avloppsägare verkligen lösa problemet? Hur oberoende blir dessa inspektörer, när dessa blir beroende av alla enskilda avlopp som sedermera ska finansiera deras löner och säkra deras framtida jobb? Varje lyckat fall riskerar blir ett säkrat jobb, tryggad inkomst och ytterligare ett fel i statistiken.
Detta problem har och ser vi redan i dag, där enskilda objekt inte nämnvärt lär ha något att få säga till om . Hur garanteras den enskildes rättssäkerhet, när självutnämnda minipåvar går runt och peka med hela handen, med motiveringar att det kan föreligga risker ?
Alla utsätts vi ständigt för risker oavsett vad, i trafiken, på jobb, fritidsaktiviteter etc. Ja listan kan göras lång. Dessutom är branschens retorik bygd på felaktiga slutsatser, att ett enskilt avlopp endast håller 20 år.
Att dessutom anlägga VA anläggningar med materiel som lär hålla i 100-200 år men som ska kasseras redan efter 20 verkar inte heller vara så värst miljösmart?
Branschen själv anser i alla fall, att i max 20 år så fungerar och håller ett avlopp. Eller menar de 6-7 år eller rent av endast 9 eller 14år ? Eller att material och tekniklösningarna är så undermåliga att det både nu och i framtiden krävs oberoende inspektioner vart 7 år? Vilket så klart även ska finansieras av kontrollobjektet.
Som nu löpande ska få betala för dessa inspektioner vart 7 år, kopplade till branschen och sen ändå få göra om efter 20. Här tycks föreligga en tankevurpa. då man härmed omyndigförklarar äganderätten. Eller vems ansvar menar de ska föreligga vid eventuella framtida brister? Inspektörerna som tidigare godkänt eller ägaren som i god tro litat på myndigheten?
Med denna retorik så skulle branschen tillsammans med myndigheterna frekvent tvinga alla 700 000 enskilda avloppsägare att få nyinvestera och bygga nytt avlopp vart 20 år. Eller bli tvångsansluten till det kommunala VA nätet, vilket vi redan sett få förödande konsekvenser på individnivå. Utöver även inför avloppsdeklarationer och vite vid ett försent inlämnande på 3000kr är ytterligare föreslagna åtgärder som önskas få belasta den enskildes egendom. .
Ur ett jäv syfte förhållande, hur ska rättssäkerheten för den enskilde här kunna säkerställas ?
Och vem ska sen betala för att underhålla denna nota ?
Ja detta vet vi förstås redan.! Jag anser, vi inte ska belasta äganderätten med fler tvångsavgifter, eller fråntas något ansvar som ingår i äganderätten. Vi enskilda efterfrågar inte heller ett påtvingat förmyndarskap som tänkt sko sig på ett enskilt ägarskap och dennes egendom . . För så som det nu fungerar i dagsläget så måste egendomsrätten ses över och den enskildes rättssäkerhet stärkas. // MR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *