DN/ ”Sluta tvinga på husägare ­kommunalt vatten och avlopp”

Insändare. ”Sluta tvinga på husägare ­kommunalt vatten och avlopp”

Fungerande anläggningar för vatten och avlopp döms ut utan att systemets funktionalitet undersöks. Sluta tvinga på husägare ­kommunalt vatten och avlopp, skriver Ulf Svensson.

Bibelns nionde budord lyder: ”Du skall inte ha begär till din nästas hus.” Enligt Svenska kyrkan ska det tolkas: ”Dela din medmänniskas glädje över att hon har fått en bra bostad.”

Men glädjen håller på att ebba ut hos hundratusentals husägare runt om i landet. Många med fast bostad eller fritidshus med enskilt avlopp har mött glädjedödare i form av kommunala inspektörer av vatten och avlopp (VA).

Dessa kan döma ut fungerande VA-lösningar utan att ens undersöka systemets funktionalitet. Fullt funktionsdugliga avloppsanläggningar döms ut, trots att de ofta är bättre alternativ än det kommunerna erbjuder. Nu finns dessutom forskning som visar att så är fallet.

Ändå tvångsansluts många till kommunalt vatten och avlopp – ofta via höga vitesbelopp utan rimlig chans för fastighetsägarna att överklaga kommunens domslut. Hur är detta möjligt?

I Sverige finns starka bransch- och lobbyorganisationer inom VA-området med Svenskt Vatten i spetsen, som strävat efter att få en myndighetsliknande status. Tillsammans med kommuner, som i många fall inte har kunskaper att stå emot VA-industrin, har 600.000–700.000 fastighetsägare hamnat i ett läge där man hotas av tvångsanslutning till det kommunala VA-nätet.

Alternativt kräver kommunerna omfattande ombyggnationer av avloppen utan att kunna lämna adekvata underlag om varför det är nödvändigt. Eftersom många har små inkomster eller pensioner blir det omöjligt att kunna bo kvar. Många som lever på små marginaler tvingas att sälja.

Kostnaden för anslutning till kommunala VA-nät börjar på mellan 100.000 och 200.000 kronor och ligger på upp till en miljon i våra storstadsområden. Dessutom aviseras att de väl tilltagna årliga VA-avgifterna måste fördubblas om inte hela det svenska VA-systemet ska braka samman.

En rad utredningar har undersökt dessa frågor. Bland riksdagspartierna börjar långsamt nya fakta att väga över till fastighets­ägarnas och miljöns favör. I närtid ska en ny proposition läggas fram kring dessa frågor.

Sverige är ett sekulärt samhälle där budorden blivit något slitna och luddiga i kanten. Men vi kan ana nya budord, som exempelvis hållbar utveckling.

Detta begrepp innefattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Oavsett vilken innebörd av begreppet hållbar utveckling vi avser håller kommuner och VA-industrin inte måttet. Hur länge ska vi leva med denna extremt otidsenliga ordning?

Ulf Svensson, Stockholm, civilekonom och tidigare forskare på Chalmers arkitektur

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *