2021-04-09, Den lilla människan Anna, ”Att förvägras sin existens”

”Att förvägras sin existens”

Det är som om jag inte finns.

Att hamna i den här situationen med avloppsfrågan, dvs tvingas till åtgärder av avlopp med hot om höga vite, utan sakliga bevis och byggt på antaganden, är som att förlora sitt existensberättigande.

Att stillatigande bara behöva vänta på sin egen undergång och inget annat kunna.

Chocken över hur makten behandlar sina egna människor/medborgare i dessa frågor är ibland förlamande.

”Vi, skuggorna” av Elinor Torp och ” och ”Herrarna satte oss hit- om tvångsförflyttningarna i Sverige” av Elin Anna Labba är två böcker alla människor borde läsa.

Jag borde skriva en bok om hur tvångsanslutningar/tvångsåtgärder/hot om viten gällande enskilda avlopp påverkar många människor.
Kanske gör jag det en vacker dag.

Utsattheten, maktlösheten, rättslösheten, tvånget och den inhumana behandlingen är igenkänningsfaktorer från de båda böckerna och 2000-talets hanteringar av enskilda avlopp och dess fastighetsägare.

Man tror inte det är sant, det är som en jävla mardröm.

Under tiden går jag till jobbet.
Varenda jävla dag.
Mitt i världspandemin.

Otack är världens lön.

Det osynliga folkets vardag är tre trappor ner i avgrunden och ovanför står makten och talar om demokrati, värdegrund och humanism.

Det är ett hyckleri och ett skådespel.

Jag väntar på att regering och riksdag ska sätta stopp för denna behandling av människor.
Det är ovärdigt en rättsstat och jag hävdar att det är ytterst ovärdigt en demokrati.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

(anm: länkar till böckerna införda av webbredaktören)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *