Vänersborg/ Kärvlings blogg: Kommuner ger sig inte om att Solvarm skall anslutas, trots domstolsbeslut

Solvarm 1: Varför jagar kommunen Solvarm?

“Vid Vänerns strand ett par mil norr om kommunhuset i Vänersborg ligger den fridfulla lilla byn Sikhall.”

Så började jag min första blogg någonsin om familjen Solvarm och familjens naturhus i Sikhall. Det var den 25 augusti 2015.

Det har blivit en del bloggar om Solvarm sedan dess. Den senaste bloggen skrev jag den 2 mars i år. Det var dagen innan miljö- och hälsoskyddsnämndens senaste sammanträde. Politikerna hade fått ett förslag på bordet av tjänstemännen i miljö- och byggnadsförvaltningen om att stänga ett av Solvarms VA-system….


Läs mer på Kärvlings blogg om familjen Solvarms öde i Vänersborg.

Fortsättning följer i bloggen.


Kommentar av Webbredaktören

Kommunen har ju skattemedel att ta till, Familjen Solvarm måste dels betala viten och tjänstemannakostnader till Vänersborg, dels har de redan lagt ner en halv miljon i advokater, experter, provtagningar för att överväldigande bevisa att kommunens agerande är fel. Men det är väl inte förrän familjen lägger sig platt och ansluter sig till det kommunala som bråket slutar. Tills dess fortsätter skattefinansierade tjänstemän trakasserierna.

En fundering: När kommunens avloppsslam skall hanteras så skickas det ut på åkrarna. Gör kommunen kontroller då av vattnet i bäckarna runt dessa åkrar, kontrolleras grundvattnet, kontrolleras vilka organiska gifter som sprids och vilka påföljderna blir av detta? Troligen inte. IDet skall inte behövas om man följer revaqcertifieringen och regelrna som Svenskt vatten utfärdat. Även om spridningen av fosfor är det dubbla som i Hallstahammar så bekymmrar det inte kommunens politiker och tjänstemän i Hallstahammar eller Katrineholm och Sörmlands vatten, så varför skall Vänersborg tänka annorlunda!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *