Facebook St Askerön/ Vi är flera som står vid Leif Cristianssons sida – Kommunens mobbning är oacceptabel !

Stora Askeröbor har i artikeln blivit Lilla Askeröbor men eftersom vi snart delar samma V/A policy som Tjörn och Orust, kan det vara värt att veta att Stenungsunds kommun är tongivande i processen att ta fram en gemensam VA policy. Igår beslutade TMN om dess finansiering.
Vi är flera som står vid Leif Cristianssons sida – Kommunens mobbning är oacceptabel !
……
Den gemensamma policyn syftar till att skapa likvärdig bedömning för kommuner kring samma vatten/fjordar.
Det viktiga är att bedömningen utgår från fakta, inte från vad enskild handläggare tycker/anser/tror.
Att som i Leifs fall, vägra acceptera provsvar för att man inte tror på dem, är fel. Bevisbördan ligger hos kommunen, inte den enskilde. Fastslaget vid domslut i Växjö-mål nyligen.

Se mer om Leif Christiansson på Westsidan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *