Botkyrka- Kagghamra/ Om VA: Stefan Dayne (KD): ”Jag känner inte till någonting av det här”

Stefan Dayne (KD): ”Jag känner inte till någonting av det här”

Högsta ansvariga politiker med ansvar för vatten och avlopp i Botkyrka känner inte till någonting om det som händer i Kagghamra – varken att boende fått problem och stämt kommunen eller att kommunen bestrider kraven.

– Jag känner inte till någonting av det här, säger Stefan Dayne (KD).


I tekniska nämnden i Botkyrka sitter förtroendevalda politiker som ansvarar för alla beslut inom området kommunalt vatten och avlopp för de boende inom kommunen.

Stefan Dayne (KD) är kommunalråd i kommunledningen i Botkyrka, gruppledare för Kristdemokraterna i Botkyrka, ordförande i tekniska nämnden och politisk chef över Botkyrka Vatten sedan hösten 2018. Han har varit aktiv politiker i tekniska nämnden sedan Kagghamraprojektets start 2014.

När Stefan Dayne får frågan om de boendes problem med vatten i Kagghamra visar det sig att han inte har någon aning om vad som händer i det arbete och område som han är ansvarig för.

– Vad är det för problem du talar om?

Känner du till att det är flera boende som har stämt kommunen?

– Nej jag känner inte till det faktiskt.

Nu när du får höra det här av mig vad tänker du då?

– Om det är något som vi gjort fel så måste vi åtgärda det. Jag ska ta reda på mer information.

Det här har pågått i tingsrätten i över ett år och kommunen har anlitat en advokat för att bestrida de boendes krav. Vem gör då det här om du som är högsta politiker i nämnden inte känner till det?

– Jag har inte fått information om någon rättegång eller någonting. Vi följer upp alla ärenden som finns i kommunen.

Känner inte du till att kommunen har advokater som bestrider detta?

– Det enda jag känner till är att vi har ordning och reda på vårt jobb och att vi följer reglerna och jobbar schysst med alla. Vi jobbar för invånarna i Botkyrka, det är vårt förtroendeuppdrag som finns. Vi har inte tid att bara jobba med domstolar. Vi vill göra rätt för alla. Det är därför vi finns.

Han lägger på luren. Efter några minuter ringer han tillbaka.

– Jag har talat med vår teknik- och fastighetsdirektör och han känner inte heller till någonting om det här. Kan du kanske förklara för mig så att jag kan förklara för honom? säger Stefan Dayne (KD)

Borde inte du som ansvarig vara underrättad?

– Ja självklart om det är problem men jag har inte hört något om de här stora problemen. Jag skulle aldrig acceptera något som drabbar boende i Botkyrka och bara låta bli. Nej.

Efter en stund ringer han tillbaka. Han har då fått tag i en tjänsteman som faktiskt känner till vad som pågår i kommunens namn i tingsrätten sedan över ett år tillbaka.
– Det stämmer. Men utredningen i domstolen är inte klar än så vi vet inte vem som har gjort fel.
Utredningen? Men ni bestrider ju och säger att det inte är ert ansvar. Varför bestrider ni?

– Det har förra VA-chefen gjort fick jag precis veta. Hon har gjort bedömningen att jobbet är gjort enligt den ordning som måste göras. Jag håller med om vad tjänstemannen säger.

– Men vi är inte klara där än. Vi har inte distribuerat dricksvatten än. Vi har inte fått ärendet redovisat för oss politiker eftersom det inte är klart. Det är därför har jag inte hört om det här.

Arbetet i Kagghamra som Stefan Dayne säger inte är klart blev färdigt i juni 2019. 2020 kunde de boende börja ansluta. Dricksvattnet är godkänt sedan november 2019.

DN har sökt den tidigare VA-chefen som slutade på förvaltningen i juni i år för att ta reda på varför kommunen bestrider de boendes krav. Hon har inte ringt tillbaka.

Det är inte första gången det stormar kring tekniska nämnden i Botkyrka kommun. För fyra år sedan, samma år som Kagghamra upphandlades, fällde kommunens internrevisorer – tvärs över alla partigränser – sin dom över nämnden och förvaltningen när de yrkade kommunfullmäktige att inte bevilja politikerna i tekniska nämnden ansvarsfrihet. Anledningen var att politikerna i nämnden brast i ”styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten”. Kritiken handlade också om att dyra VA-projekt överskred budget med miljoner och inte slutredovisades för politikerna.

Den rödgröna majoriteten i Botkyrka med ordförande Ebba Östlin (S) i spetsen körde då över sina egna revisorer och behöll nämnden. Hon försvarade sitt beslut i medier med att inga brott eller oegentligheter hade begåtts.

Den 16 november i år kom nyheten att Botkyrka kommun säger upp två ramavtal på VA-sidan i projektet Kagghamra på grund av ”oegentligheter i hur både leverantör och medarbetare i kommunen agerat”. En tidigare medarbetare som nyligen fått sluta är polisanmäld. Förundersökningssekretess råder och kommunen vill i nuläget inte säga mer.

2010. Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun tar beslutet att dra in kommunalt vatten och avlopp till Kagghamra i södra Botkyrka

2015. Tekniska förvaltningen upphandlar projektering av arbetet. Arbetet VA Kagghamra beräknas vara klart i juni 2018.

2015. Kommunens internrevisorer yrkar att kommunfullmäktige inte beviljar politikerna i Tekniska nämnden ansvarsfrihet på grund av brister i ”styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten”

– Vi har känt allihop att det är dags att markera: ”Hit men inte längre”, sade Lennart Lindström (M), ordförande för kommunens revision då till tidningen Mitt i i en artikel med rubriken ”Politikerna saknade kontroll”

April 2016. Majoriteten i kommunfullmäktige kör över revisorerna och behåller nämnden.

Hösten 2018. Boende i Kagghamra som fått problem med förorenade och sinade brunnar under arbetet ber kommunen om hjälp.

Februari 2019. Boende får besked om att kommunen inte tänker hjälpa dem att återställa vattnet.

September 2019. Första stämningen mot Botkyrka kommun gällande förorenade och sinade brunnar inkommer till Miljö och markdomstolen i Nacka tingsrätt. Kommunen bestrider. Samma sak händer de övriga tre som stämmer kommunen gällande vattnet.

Nov 2019. Det kommunala vattnet blir godkänt.

2020. De boende kan börja koppla på sig på det kommunala vattnet och avloppet. Alla ansvariga tjänstemän för projektet Kagghamra slutar på kommunen.

September 2020 Kommunen förlikas i ett av fallen och betalar ut 160 000 kronor till en av de boende.


Fakta Botkyrka kommun

Botkyrka kommun ligger mellan Stockholm och Södertälje.

I Botkyrka bor 93 000 personer vilket gör kommunen till den femte största i Stockholms län och plats 21 i Sverige. Botkyrka har sex kommundelar: Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge. I kommunen talas det cirka 100 olika språk.


Kagghamraborna blev utan vatten i två år när kommunalt avlopp skulle dras. Familjerna fick hämta vatten i dunkar på bensinmacken för att kunna bo kvar i sina hem. Andra tvingades flytta.

Flera av de boende stämde till slut Botkyrka kommun – som inte vill kännas vid att de har gjort något fel.

– Jag trodde att kommunen skulle hjälpa mig men istället är det jag som står anklagad. Det känns som att strida mot Goliat, säger Putte Qvarnström, sjukpensionär.


Uppe på en höjd i södra Botkyrka ligger Kagghamra – hem för 200 hushåll varav runt hälften är året runt-boende. ”Som på landet fast nära stan”, beskriver en boende sitt område.

Botkyrka kommun har länge velat exploatera det natursköna området vid Kaggfjärden i Grödinge. Redan 2010 tog kommunfullmäktige ett beslut om att benämna området ett ”omvandlingsområde” och dra in kommunalt vatten och avlopp till de boende. Planen var att förbättra avloppen för att kunna exploatera, omvandla och få in fler permanentboenden i fritidshusområdet.

****

I december 2018 har kommunens upphandlade entreprenör för att dra in kommunalt vatten och avlopp sprängt sig fram i området i snart två år. Boende beskriver en väldig oreda: Fel träd fälls. Elkablar grävs av. Boendes källare översvämmas oväntat. Andra blir utan ström och får springa på toaletten ute i skogarna.

Roger Vestman som inte hade vatten i två år pekar på ängen där gammal vägfyllning tippats under arbetet. ”Jag vill lyfta fram det här för att berätta att kommuner håller på och härjar med folk och kör över folk totalt. Jag vill inte att de ska kunna göra så här mot andra människor.”

Arbetet skulle ha varit klart 2018. Men det blir fel får de boende veta av kommunen, och entreprenören måste gräva upp vägar igen och göra om på nytt. Roger Vestman som själv har arbetat med markarbeten tycker att det sprängs hej vilt, helt utan plan. Han känner oråd. Fotbollsplanen för barnen har gjorts om till uppställningsplats med baracker för de olika underentreprenörerna. Byggavfall någon helt annanstans ifrån har dumpats på ängen. När Roger Vestman söker kontakt med platsansvariga får han beskedet att arbetsledningen på företaget har fått sparken.

Ungefär samtidigt får Gunilla Vestman som bott i området i trettio år kraftiga diarréer och ont i njurarna. Hon misstänker att det kan vara vattnet från den egna brunnen som plötsligt har börjat lukta illa och smaka beskt.

Hon och maken upptäcker snart att kökskranar och duschkabinen har frätts sönder. Stora aluminiumflagor lossnar från blandarna. Diskmaskinen går sönder. All tvätt blir vit och katten vägrar att dricka vattnet.

Kagghamra är ett fritidshusområde från 60-talet i södra Botkyrka. Området ligger på en höjd och terrängen är bergig och skogig. Foto: Roger Vestman

Några hus längre bort upptäcker Putte Qvarnström och sambon Marie att vattnet från kranen är rött och luktar illa. Även deras katt vägrar dricka vattnet.

På Tomtägareföreningens Facebooksida går det att se att andra i området har fått samma problem. Hos andra boende ser problemet annorlunda ut – vattnet försvinner mystiskt från de egna brunnarna och kommer aldrig mer tillbaka.

Linda Winther är gravid när vattnet i bostaden försvinner. När hon kommer hem från BB med spädbarnet Arvid finns inte vatten att dricka eller tvätta sig med.

Isabella Pettersson, heltidsarbetande mamma till tre pojkar, drabbas av samma problem.

Familjerna börjar på varsitt håll att bära vatten i dunkar från bensinmacken Cirkle K i Tumba 1,5 mil bort. Det kommunala vattnet var ju på gång var det sagt. Tilltron till kommunen var hög. Tiden gick. Men det kom inget nytt vatten.

Gunilla Vestman och Putte Qvarnström begär provtagning och får nu allt svart på vitt – vattnet i brunnarna har gått från tjänligt till förorenat. Gunilla tar med provsvaren till sin läkare som ser ett tydligt samband. Nu förstår hon varför hon är sjuk.

Efter att ha kontaktat kommunen kommer projektledare och byggledare ut på plats.

– De satt här framför oss, precis som ni två gör nu, och sa att det här vattnet ska ni inte dricka, inte ens laga mat med. De lovade en snabb lösning och jag tänkte: Oh vad glad jag är att bo i Botkyrka kommun, berättar Gunilla.

Kommunen skickade ut en rörfirma som fick uppdraget att återställa kvaliteten på paret Vestmans vatten. En offert skickades till kommunen. Sen blev det tyst.

Månader gick medan Gunilla Vestman förgäves sökte kommunen. Månader utan vatten. När julhelgen 2018 är i antågande vädjar Gunilla till kommunen om hjälp. I ett mejl skriver hon: ”Nya prover är tagna efter sprängningarna. Proverna visade på skyhöga halter av sulfat, nitrat, koppar, odlingsbara koliforma bakterier, kalcium, konduktivitet mm. Botkyrka vatten har varit här och konstaterat att det är akut. Jag har diarré och mina njurar har för högt värde. Vi är desperata och behöver hjälp.”

Nivåskillnaden på den gamla ängen är gammal vägfyllning som kommunens entreprenör sått nytt gräs på.

Men miljöpartisten och kommunalrådet Myrna Persson som avgått svarar aldrig. Parets Vestmans sparpengar går istället åt till att ta in på hotell under jul- och nyår och låta barn och barnbarn fira jul på hotellrummet.

Först några månader senare får Gunilla tag i byggledaren på kommunen.

– Han blev alldeles paff. Har de inte kontaktat dig? Då får väl jag vara den som säger det till dig: Det blir inget Gunilla. Kommunen bestrider ansvar och har lämnat över ärendet till sitt försäkringsbolag, berättar Gunilla.Samma svar mötte de andra drabbade.

En handfull hushåll i Kagghamra väckte till slut talan mot kommunen i Mark- och miljödomstolen. Många föll av på vägen.
– De flesta var rädda. De trodde att de kanske aldrig skulle få in vatten i huset igen, säger Roger Vestman.

Björn Lennström är hamnkapten i Kagghamra Tomtägarförening:

– Det är ganska många som har drabbats men alla har inte kraft eller ekonomi att anmäla kommunen. Man måste vara uthållig när man ska kriga mot kommunen.

Men de var inte beredda på vad som väntade. Flera av dem öppnade sina hem för kommunens advokater och besiktningsmän för att visa skadorna och upplevde hur kommunen istället vände deras öppenhet mot dem.

Putte Qvarnström är en av dem som fick förorenat vatten som kämpar mot kommunen i domstolen. ”Någonstans måste det ha tagits ett beslut att bestrida det här och det känns ju jättekonstigt som kommuninvånare. Kommunen ska ju ta hand om oss. Det är därför vi betalar kommunalskatt och allting.” Foto: Alexander Mahmoud

I Linda Winthers fall säger kommunens advokat att det måste ha varit spädbarnet Arvids vattenförbrukning som orsakade den sinade brunnen.

– Men Arvid föddes mer än ett år efter att brunnens vatten började försvinna, säger Linda Winther.

I Putte Qvarnströms fall anklagar de honom för att själv ha orsakat vattenföroreningen genom att koppla in en bevattningsbrunn på tomten för att kunna duscha i ett icke förorenat vatten. Men det gjorde han först efter att vattnet hade blivit otjänligt.

– Marie ville inte duscha i det röda vattnet som innehöll mangan. Rent tekniskt är det omöjligt att det skulle kunna påverka vattnet i min brunn.

De skriver också att Putte måste kunna tåla lite skada eftersom han nu fått möjligheten att ansluta sig till kommunalt vatten. Putte som är nyopererad vacklar på rösten.

– Vadå om huset skulle ha ramlat ihop så borde jag va nöjd ändå eftersom allmännyttan har ökat? Det är horribelt.
– Jag trodde aldrig att kommunen skulle uppföra sig på det här sättet. Vi döljer inte något. De får montera isär brunnen om de vill.

Flera gånger i veckan under två års tid hämtade Putte vatten till sig och sambon Marie i dunkar för att kunna dricka och laga mat i. ”Tur att vi är vana att campa”, säger Marie.

Putte Qvarnström tycker det är märkligt att kommunen inte kontaktade honom när de hade fått provsvaren om att hans vatten hade blivit otjänligt och inte gick att dricka. Han fick själv ta kontakt med analysföretaget och ta reda på det. Då hade kommunen känt till det i över en månad sa företaget.

I ett mejl som DN tagit del av skriver kommunens advokat att Putte ska avstå från att väcka talan mot kommunen eftersom skadereglering pågår, han kan ju komma att få betala rättegångskostnaderna. Putte ser detta som ett förtäckt hot.

Nu när han är sjuk igen håller de orden på att krypa in under skinnet på honom.
– Jag blev sjukpensionär för flera år sedan. Marie gick i pension nu i augusti.  Vi har inga stora inkomster. Det är klart att man blir nervös. Det känns som att slåss mot en jätte.

”Hällde du upp kranvattnet i ett glas då var det rödgulaktigt. Det var precis som det var någonting där i. Det var mangan”, säger Putte Qvarnström.

Linda Winthers man Tommy Lundevall börjar också känna tveksamheter.
– Vi ligger ute med 30.000 för den geologiska undersökningen vi beställt. Det är ungefär vad vi två får ihop i månaden. Sen har vi tagit ett bolån på 130.000 för att kunna betala rättegångskostnaderna ifall kommunen inte vill betala. Hela den här processen har varit ett helvete.

Först i år kunde det kommunala vattnet kopplas på, två år efter beräknad sluttid. Då hade familjerna som stämt kommunen burit vatten i två år.

Flera i området hade då redan flyttat.
I september förlikades Botkyrka kommun plötsligt med Gunilla Vestman efter att ha bestridit ansvar i över ett år. 160.000 kronor betalade de ut. De andra fallen fortsätter de att bestrida.

– Jag tror att det blev omöjligt för kommunen att förneka oss eftersom deras anställda var här och erkände. Det är värre för de andra som kämpar i domstolen. De har aldrig haft någon hos sig som har erkänt, säger Gunilla.

”Vincent blev orolig när han fick se alla dunkarna igen. Det var ett trauma för honom att inte ha vatten i huset under så lång tid”, säger mamma Isabella Pettersson.

Gunilla Vestman häller upp vatten i en tillbringare och torkar av köksbordet. Hon vill inte vara med på bild och helst inte säga så mycket heller eftersom hon har förlikats. Hela den här processen har varit fruktansvärt jobbig säger hon. Alla bevis har hon varit tvungen att ta fram själv, tekniska undersökningar och geologiska undersökningar. Det har krävts oerhört mycket av dem som boende.

– Men det är klart jag skulle vilja veta på vilket sätt kommunen anser att det har haft ett ansvar i mitt fall. Var gick det fel? Jag vill få återkoppling av dem efter så här lång tid utan vatten och en långdragen tvist. Det är ju ändå den kommun jag bor i och har bott i under trettio år.


Fakta. Botkyrka kommun

Botkyrka kommun ligger mellan Stockholm och Södertälje.

I Botkyrka bor 93.000 personer vilket gör kommunen till den femte största i Stockholms län och plats 21 i Sverige. Botkyrka har sex kommundelar: Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge. I kommunen talas det cirka 100 olika språk.

Källa: Botkyrka kommun

Fakta. Kommunalt vatten och avlopp

När fritidshus blir permanentboenden bildas omvandlingsområden där användningen av vatten och avlopp förändras. Det leder till högre vattenanvändning och kraven på avloppssystem ändras. För att möta denna förändrade vattenanvändning måste vatten och avloppssystemet (VA) åtgärdas. Ett alternativ kan då vara att kommunen bygger ett VA-system som de boende ansluter sig till. Kommunen står för investeringskostnaderna samt driften av anläggningen. De fastigheter som har anslutit sig får sedan betala en anslutningsavgift och årliga driftskostnader till kommunen.

Källa: ”Va-system i omvandlingsområden – vad kostar de?”, Olov Näslund Uppsala universitet.

VA-avdelningen på Botkyrka kommun

VA ansvarar för skötsel av vatten, dagvatten och spillvattenhantering, samt för att VA byggs ut i takt med att kommunen växer och exploateras.

Nämndmål: Politikerna i Tekniska nämnden ska förse kommunen med gott och friskt dricksvatten.

Källa: Botkyrka kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *