Mälarenergi/ Dricksvattenkontroll

Högsta kvalitet på dricksvattnet

Dricksvatten är ett livsmedel och lyder därmed under Livsmedelsverkets lagar och regler vad gäller kontroll av vattnets kvalitet. Även om Västerås idag har ett mycket bra dricksvatten så jobbar vi ständigt på att förbättra alla processer som omger tillverkningen av vårt dricksvatten.

Allt vatten testas

Vattenkvaliteten i de vattenprover som tas i vårt ledningsnät bedöms efter Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Alla prover skickas därefter till ett ackrediterat laboratorium som analyserar och bedömer vattnets kvalitet utifrån de gränsvärden som finns enligt gällande lagstiftning. Det laboratorium vi anlitar är ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Ett dricksvatten kan enligt lagtexten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning respektive otjänligt.

Vi genomför provtagning på vatten efter ett fastställt provtagningsprogram som är godkänt av Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen. Vi har dessutom ett utökat provtagningsprogram för att kontrollera olika oönskade ämnen, däribland PFAS och algtoxiner.

Klor i vattnet

Vid vattenverken är klorhalten 0,17 mg/l (total mängd klor). Klorhalten klingar snabbt av ute i ledningsnätet. Det innebär att när vattnet kommer till dig har du en klorhalt på 0,10-0,15 mg/l, beroende på hur långt från vattenverket du bor och hur snabbt vattnet omsätts i ledningsnätet. Om ditt vatten luktar klor kan det bero på förhöjda halter av ammonium och humus, även vid normal klorhalt. Gränsvärdet ”tjänligt med anmärkning” för klorhalt hos användare är 0,40 mg/l.

Neutralisera klor med askorbinsyra

Det finns inga belägg för att klor i så låga doser som vi har i kranvattnet skulle kunna påverka hälsan på något negativt sätt. Både Livsmedelsverket och Världshälsoorganisationen (WHO) anser att fördelarna med att klorera dricksvatten överväger nackdelarna. En del människor är dock överkänsliga mot klor i vatten. Men som tur är finns det ett enkelt sätt att få bort kloret. Genom att tillsätta askorbinsyra i vattnet så avkloreras det omedelbart. Askorbinsyra är en typ av C-vitamin och finns att köpa som pulver på apotek eller i livsmedelsaffären.

Så här doserar du askorbinsyra:

  • I ett glas vatten tillsätts några kristaller askorbinsyra.
  • I en liter vatten läggs så många kristaller att det motsvarar ungefär en kubikmillimeter (lite askorbinsyra på toppen av en knivsudd).
  • I ett badkar med vatten hälls ungefär 1/4 kryddmått askorbinsyra.

se vidare länk ovan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *