2021-03-31, Den lilla människan Anna, ”Reflektion”

”Reflektion”

Jag har läst artikeln från 30/3 2021, inskickad till SvD och undertecknad av Lars-Göran Carlson och Håkan Larsson.
I artikeln nämns att i riksdagsdebatten angående vattenvård har regeringen framhävdat att enskilda VA-anläggningar läcker och att det finns 16 miljömål att leva upp till.
Hm, tänker jag.
Eftersom jag anser mig vara stor miljö och naturvän så glädjer det mig verkligen att vi har miljömål.
Men det går inte att komma ifrån att jag också undrar över om insatserna är de rätta och om de är nödvändiga.
Eftersom miljö/naturvård går hand i hand med människors levnadsvillkor så går det aldrig komma ifrån att kraven på åtgärderna även måste vara balanserade, proportionerliga och antagna utifrån risk och konsekvensanalys.
Avsaknad av kostnad/nyttoanalys lyser också med sin frånvaro i kraven mot den enskilde.
När jag läser om de 16 miljömålen så går mina tankar också till Agenda 2030.
Tycker man att de 16 miljömålen ligger i balans med Agenda 2030:s alla delmål?
Själv tycker jag inte det.
Angående enskilda avlopp tycker jag att rättslösheten är det mest slående.
Om man nu hävdar att frågan om markretention har en stor osäkerhet, hur i hela fridens namn har man då kunnat döma ut avlopp?
Har människor tvingats sälja sina hem eller tvingats skuldsätta sig på grunder där miljöministern själv hävdar osäkerhet???
Hur har då domstolar kunnat döma ut enskilda avlopp?
På gissningar?!

Och hur kommer det sig att man gör ytterligare en utredning angående markretention?
Det har redan gjorts en.
Och jag finner det ytterst märkligt att denna kunskap då inte verkar finnas någonstans i världen utan att Sverige ska göra utredning nr 2.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”


Anm: Markretention
Utredning 1, Vetenskaplig rapport grundad på ett flertal olika studier och utformad som vägledning åt HAV. Utförd av Peter Ridderstolpe och Lars Hylander.
Slutsats => Fosforn från enskilda avlopp fastnar till stor del i mark och når aldrig vatten och därför är det oftast helt bortkastat att ställa krav på fosforrening.
HAV hade beställt rapporten, men ansåg den dålig. Någon förklaring gav ej till författarna. Senare diskussioner gav vid handen att hen inte läst rapporten.

Utredning 2, av Formas nr 2 och kommentarer till nr 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *