Förslag till riksdagsbeslut/ Motion: Skaderekvisit avseende va och småskalig vattenkraft (Kd)

Enskild motion KD
Motion till riksdagen
2019/20:534 av Magnus Jacobsson (KD)
Skaderekvisit avseende va och småskalig vattenkraft
Förslag till riksdagsbeslut


Kommentar:
Verklighetsfrämmande myndighetsutövning av HAV. Faktaresistent regering.
”VA cui bono”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *