Facebooksidan Avloppsbedrägeriet/ LITE LAGPRÖVNINGS TIPS

Svenning Ericsson
LITE LAGPRÖVNINGS TIPS I sep Fil.
Direktiv är antagen Svensk lag även för Sveriges medborgare.
Men får tyvärr INTE TILLÄMPAS även i Sverige av socialister.
Rådets direktiv:
Om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG)
Artikel 3
Om ett ledningsnät skulle medföra oskäliga kostnader eller miljötillståndet inte skulle förbättras med ett sådant system, skall individuella system eller andra lämpliga system användas som medför ett motsvarande skydd för miljön.
Vattendirektivets ansvars krav anger att fosforbevisbördan med öppen prissatt och motiverar fosforåtgärds kostnad i kg/år är kommun institutionens obs!
INTE på de enskilda fastighetsägarna/medborgaren.
WFD ,(2000/60/EC) guidance document No:1.
Inför er domstolsprövning:
Begär:
RF 11 kap 14 § Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas.
Den så kallade Svenska Miljö-Hitler-Fosfor-Balkens utvärdering.” Rimlig, bevisbörda, omvänd bevisföring” är direkta fördragsbrott och är därmed emot EU lagstiftning samt därmed även SV grundlag.
Omställning till nya “Gröna jobb och Grön ekonomi ” finansieras helt och hållet genom grov stöld av medborgaren redan beskattade privat egendom.
Socialist DDR kleptokrati hör inte hemma inom Sverige.
Egendomstjuvarna och tjänstefels miljöbedragare skall inför rätta och bestraffas.
Tack för ordet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *