Roland Ekstrand- Maktens tyranni (Om kommuners myndighetsutövning i VA frågor)

Detta är femte delen av Rolands bok om Kommunernas myndighetsutövning ifråga om små avlopp.
Tidigare delar se länk


Maktens tyranni (Brev till Miljö och jordbruksutskottet)

”Med införande av miljöbalken som grund för den lagliga regleringen av miljöarbetet så förändrades synen på vad som måste åtgärdas. Man införde i Kap 9 som behandlar miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd en ny definition. Enligt § 1 med miljöfarlig verksamhet avses 1 utsläpp av avloppsvatten. Genom denna exemplifiering lade man grunden till den situation som idag innebär att tusentals människor drabbas av kommunernas godtycke. Är avloppsvatten speciellt från mindre avloppsanläggningar ett sådant farligt avfall att man måste fokusera kommunernas arbete på dessa utsläpp. Avloppsvatten kan innehålla näringsämnen i första hand fosfor som man inte vill ska komma ut i recipienter som där kan orsaka övergödning. Situationen idag är den omvända att en stor del av Sveriges sjöar är oligotrofa (näringsfattiga) så de skulle må bra av gödning”….

 

Detta är femte delen av Rolands bok om Kommunernas myndighetsutövning vad gäller små avlopp.

 

En kommentar

 1. Jag har nu kallad till miljödomstolen i Växjö 6 dec 2021.
  1 mitt fall sammanfattar väl Roland Ekstrand uppfattning om myndighetskontroll.
  2 min va anläggning fyller alla de funktioner som gäller för ett äldre pensionärspar med begränsad tid i vår stuga.
  3 kommunen har utan individuella undersökningar taget ett allmänt beslut om att alla stugor skall tvångsanslutas.
  Tillsammans med alla kostnader upp mot halva miljonen. Kallar det p6??????område dvs okänligt vatten fastän bara avlopp är riktigt tvång .
  4 vi som varit koldioxid fria i 30 år anser det som en skymf att våra investeringar inte räknas eftersom vi vet att kommunens inriktning dessvärre är fel.
  Vi vill investera i många andra uppgifter och vi har inte råd med detta också.
  5 seda är det lantmäteriförrättning som är lagstridig genom att inte följa plan och bygglag och detaljplan saknas. Lantmäteriförrättaren drar mig inför domstolen av tvivelaktiga orsaker. Förmodligen för att skrämma mig. Det sitter nu många skrämda människor i stugorna.
  6 jag behöver också hjälp men har gått igenom minst 6 kommuners handläggning och vet att de sköter detta bra.
  Mvh Anders Ahlqvist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.