Överklagan till Rättscentrum Malmö av Svenning Eriksson

2021Mars12ÖverprövnUtbCentr

 

“ÖVERKLAGAR ÅKLAGARMYNDIGHETENS UTVECKLINGSCENTRUMS
– JURIST MIKAEL BJÖRK
– JURIST KERSTIN ERIKSONS BESLUT: Dnr -8489-20 dat 2020-12-16
– SAMT ÅKLAGARKAMMAREN I UDDEVALLAS
JURIST JONAS MARTINSSONS BESLUT I ÄRENDE: AM –110642-20 DAT 2020-08-17

”Åklagaren har beslutat att inte inleda förundersökning angående tjänstefel”
”Ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör till allmänt åtal har förövats”.

JAG ANFÖR TLL MIN POLISANMÄLAN
Regeringsformen 12 kap., “Förvaltningen”, §10
Finner ett offentligt organ [11kap.= domstol] att en föreskrift står i strid med en
bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas.
Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid
föreskriftens tillkomst. Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas
att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

JAG DELAR INTE ÅKLAGARMYNDIGHETENS UPPFATTNING OM ATT BROTT SOM
HÖR TILL ALLMÄNT ÅTAL INTE HAR FÖRÖVATS”

Läs resterande delar via länken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *