Beskatta landsbygden- men låt pengarna stanna kvar på landsbygden och inte gå till kommunernas nya centraliserade storstadscentrum

Texten reviderad 2021-03-24

Beskatta landsbygden men låt pengarna stanna kvar på landsbygden och inte gå till kommuncentrum.

Jag har under mina levnadsår sett en hel landsbygd med flera orter försvinna, en helt fungerande infrastruktur för odling och livsmedelsförsörjning rivas för att göra plats till en helt ny modern livsstil utan betänkligheter. Unika framtagna växter och fruktträdgårdar försvinna för all framtid, djurhållning och dess kompetens försvinna etc. suck… pengar och åter pengar, alla vill vara med och tjäna en slant, men ingen tycks vara medveten om att pengar inte går att äta.

Angående rubriken “Beskatta landsbygden men låt pengarna stanna kvar på landsbygden och inte gå till kommuncentrum”. Hade kanske föredragit något i stil med “…inte gå till kommunernas nya centraliserande storstadscentrum” eller något liknande, då även små orter behöver ett fungerande centrum vs storstädernas som redan har flertal, även i helt nyetablerade områden, som man nu förväntar sig att även landsbygdsbor ska ta sig in till. Alltså en än större urbaniseringskraft för landsbygden och för de som driver näring där.

Man ser inte trädet för träna står i vägen. Därtill skulle vilja lägga till om hur mycket mark som försvinner årligen, vilket är mer än den som läggs i träda vs jordbruksmark som nu brukas. Sverige är ett litet land och klarar inte av som nation de stora världsomfattande exploateringskrafter som gjorts tillgängliga här och att vinsterna försvinner utanför landets gränser.

Här är lite bakgrunds retorik om hur och varför vi har hamnat i denna situation som växer som en svulst och berövat oss vår egendom, Jag har varit i båda lägren och sett vad som danar människorna och dess tankegång och det går inte att bortse att det råder oförståelse kring de olika livsstilar det innebär att leva i storstaden vs landsbygden och dess läkande förmåga, kontra storstadens anlagda parker utöver betong och asfalt. Städerna bidrar inte alls till någon form av retention eller symbios med naturen, vilket de flesta där är helt oförstående kring. Man spolar och sedan är det någon annans problem. Att man där tror att bara för ett avlopp passerat ett reningsverk, är det ok och nu rent, att släppa ut det resterande i våra vattendrag, och boven i dramat är plötsligt alla de som inte är anslutna kommunalt.

Men någonstans måste man börja agera för att försöka bromsa upp denna utveckling där det finns en hel del ytterligare övrigt i att önska kunna belysa än bara ovan och nedan sagda.

Äganderätten måste stärkas, och skyddet mot både intrång och exploatering ses över. Olika bolag driver i dag med hjälp av politiker och olika myndighetsutövare rovdrift för att kunna maximera sina vinster, genom så kallade ”allmänna intressen väger mer än enskildas” som därmed får flytta på sig. Detta så fort någon av storfinansiärerna fått för sig att vilja återinvestera sina nyvunna vinster, då de åter tror sig fått en ny bra affärsidé presenterad för sig. Detta ekorrhjul bara rullar och rullar, och det finns ingen ände på att mer vill ha mer, där andra sen ska få betala priset på deras exklusiva ensamrätt.

Beskatta landsbygden!
Frånta städerna och kommunernas rätt att kunna beskatta landsbygden till fördel för städerna, låt städerna bära sina egna kostnader, åtminstone största delen av den. Är det inte som så att behoven är som störst där det är som mest människor? Och därför anser de sig ha större rättigheter? Att de även där har ett demokratiskt övertag? Flera fördelar, förutsättningar, krav, arbetsbehov, större konsumtion, samt även övriga behov för att där kunna få det att fungera etc. Samt att inte förglömma då även miljöpåverkan, än vad landsbygden har, som ska vara med och bära dessa kostnader. Landsbygden som genom sammanslagningar av kommuner, urbaniserat landsbygdens tidigare småkommuner och på deras bekostnad allt sedan dess, enbart varit till allt större fördel och gagn för storkommunernas centralorter.

En landsbygd som nu fått allt mindre att säga till om. Men som också fått allt fler och högre avgifter, samt kostnader för att tvingas anpassa sig efter nya normer och ständigt nya spelregler, kring alla de nya beslut som nu fattas ute i de större städernas sammanslagningar och dess sammankomster. Vilket i sin tur kommer kräva än mer framtida exploatering av bl.a. landets bästa åkerarealer, där expanderande stadsgränser redan tvingat bort både närproducerat och fått självhushållningen att helt upphöra, och kunna existera. Där kollektivet tvingat dessa att i stället ansluta sig till det allmänna, och i stället nu få betala för sin konsumtion och påtvingad service.
De som vägrar eller inte har råd får allt flytta på sig, då stadsgränserna hela tiden utvidgas till fördel för nya rondeller, nya på- och avfarter, nya servicecentra, parkeringsplatser, industrier, elupplysta cykelbanor, motionsrundor och alltfler nyetablerande snabbmatskedjor som alla strategiskt försöker placera sig utanför stadskärnornas inre centrum i ett nytt försök att maximera sina vinster, genom att skapa nya centrum. Där arkitekterna via någon form av modetrend försöker överträffa varandra och uppnå ett tillstånd av stjärnstatus och berömmelse som den nya Picasso. Och via olika banker som finansbolag, bostadsbolag och förvaltningar nu även nyetablerar hela kvarter, bostadshus och lägenheter som få har råd att bo i. Dessutom ska ju sen landsbygden också fungera på liknande sätt då storstadsfolk får för sig att firar sin semester där.
Gårdarna i Skåne ligger numera tomma och djurstallarna och ekonomibyggnader har istället blivit till både lager och industrihotell, i ett försök att överleva. Detta som i ett sista desperat försök att kunna bibehålla gården, och åtminstone försöka rädda byggnaderna och kulturarvet, medans marken tagits i anspråk för en helt ny infrastruktur, befolkning och dess levnadssätt som nu också gör anspråk på våra skogar vatten och sjöar.
//MR 03/2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *