P4 Västmanland/.Snart slut på vattenbristen i Ängelsberg. / Kostnaden gick upp från 5 till 12 milj kronor från 2106 till 2021

  • Nu finns till slut en lösning på problemen med för lite och för dåligt vatten i Ängelsberg: till sommaren väntas en ny vatten- och tryckavloppsledning från Fagersta, via Sundbo, till Ängelsberg vara klar.
  • Ledningen, som 2016 beräknades kosta fem miljoner, väntas nu istället kosta närmare tolv miljoner kronor.
  • ”Det vore ju önskvärt om man i de budgetar och kalkyler som vi tar fram är mer träffsäker, för att avvikelser på 50-100 procent eller mer ändå är ju inte okej”, säger Marino Wallsten (S), kommunalråd i Fagersta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *