Bblat/ Insändare: Centern delar din oro kring VA-avgifterna

Insändare: Centern delar din oro kring VA-avgifterna

Svar till Widde m fl angående VA-taxa och VME.

Från Centerpartiet framförde vi på senaste kommunfullmäktige vår oro över att beslutet om vilken taxa abonnenter i Köpings kommun ska betala för vatten och avlopp nu förs över till VME, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB. Skälet som vi framförde, inför ett halverat kommunfullmäktige, är att beslutet nu förs över till ett slutet styrelserum från den öppna fullmäktigesalen.

Vi anser att alla taxor och avgifter som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt och som antas få betydande kommunalekonomiska konsekvenser ska beslutas av ett folkvalt kommunfullmäktige.

För oss är VA-taxan en sådan avgift precis på samma sätt som att skattesatsen är av principiell art och ska beslutas av kommunfullmäktige.

Den diskussion som kan föras om taxans storlek ska vara så öppen och transparent som möjligt så att abonnenter och medborgare har insyn och kan ta del av taxeförslagen innan beslut.

Beslutet om VA-taxa flyttas nu från ett öppet forum som kommunfullmäktige är, där alla som är berörda av beslutet kan ta del av den argumentation som förs och där det också går att skapa förståelse för argumenten, till det slutna styrelserummet där ett fåtal styrelseledamöter tar beslutet.

Det anser vi vara fel. Ärendehandlingar till kommunfullmäktige finns tillgängligt på kommunens hemsida innan beslut tas. Så är inte fallet i en bolagsstyrelse. Inte ens aktuella styrelseledamöter går att finna på VMEs webbsida.

Att föra över beslutsrätten från kommunfullmäktiges bord till VME-styrelsens rum är ett led i att avlöva kommunfullmäktige en del av sin uppgift. Det var tydligt på senaste kommunfullmäktige att Centerpartiet var ensamma om den oron. Det gick inte ens att få en debatt i ärendet.

För Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp

Jenny Adolphson, gruppledare

Bernt Bergsten, ledamot

Birgitta Andersson, ledamot

Lars Isaksson, ledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *