SLU- Exjobb/ VA-system i omvandlingsområden – vad kostar de?

VA-system i omvandlingsområden – vad kostar de?

Föer en överblick, se Se sid 2- REFERAT, samt sid 69: 6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION

 

Citat ur sid 2, referat:

Det var billigare för en samfällighetsförening, 1 000 kr/m, att gräva ledningar än för en
kommun, 4 400 – 5 900 kr/m. Grundare ledningsgravar var en av orsakerna till detta. En
annan slutsats var att befintlig infrastruktur från tidigare VA-system kan göra samma typ av
VA-system billigare om delar av det befintliga fortfarande är i gott skick. Driftkostnaden
för enskilda system beror mycket på hur många personer som nyttjar systemet och under
hur stor del av året. Vid samtal med kommuner framkom det att valet av VA-system i
omvandlingsområden i regel inte föregås av en jämförelse mellan olika VA-system. Istället
är det oftast en överföringsledning till ett befintligt kommunalt nät som väljs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *