Varnar för PFAS i kranvatten

Varnar för PFAS i kranvattnet

Mar 10, 2021

Skaraborgs Allehanda

Författare: Jesper Sydhagen

MILJÖ. Vättern

Aktion Rädda Vättern (ARV) varnar för PFAS i kranvattnet på grund av otillräcklig filtrering i reningsverken.

ARV har låtit laboratorieföretaget Eurofins analysera kommunalt kranvatten från Hjo, Askersund, Motala och Jönköping. Analyserna visar att PFAS-kemikalierna går rakt genom vattenverken till kökskranarna, utan att begränsas av nuvarande filterteknik. PFAS uppmättes till cirka 2 nanogram per liter i alla kommuner. Naturskyddsföreningen anser att gränsvärdet ska ligga på 1 ng/l.
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har kraftigt sänkt gränsvärdet för PFAS på grund av kemikaliernas påverkan på bland annat immunförsvar och fortplantning samt risk för njur- och testikelcancer.
ARV menar att PFAS-kemikalierna kommer från många källor och att Karlsborgs flygplats är en av de värsta.
– Våra prover på kommunalt dricksvatten visar att PFAS-kemikalierna går opåverkade genom vattenverkens nuvarande reningssystem. Livsmedelsverkets gränsvärde är rejält föråldrat och nu måste kommunerna börja planera för att använda ny avancerad reningsteknik för att få till ett kranvatten som även de yngsta barnen och gravida kvinnor tryggt kan dricka, säger Elisabeth Lennartsson från ARV i ett pressmeddelande.
– Samtidigt måste regeringen omedelbart följa mark- och miljödomstolens uppmaning och definitivt stoppa planerna på att dränera Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Saneringen måste påbörjas så fort som möjligt.
ARV uppmanar i ett brev alla kommunstyrelser runt Vättern att ta ställning mot en markavvattning på flygplatsen och verka för införande av bättre teknik i reningsverken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *