DN/ Fjärrvärmeföretags-vd:ar: Organiserade avfallsekonomin är internationell och har enligt Interpol snart växt om den globala narkotikahandeln.

DN DEBATT 5/3.

Fjärrvärmeföretags-vd:ar: Organiserade avfallsekonomin är internationell och har enligt Interpol snart växt om den globala narkotikahandeln.

Sopbranden i Kagghamra söder om Stockholm vittnar om en naiv syn på avfall, en syn som vi måste göra upp med. Låga straff för miljö- och avfallsbrott gynnar bara de som ser Sverige som ett lukrativt land att dumpa avfall och bedriva brottslighet i. Vi uppmanar alla våra seriösa kollegor att sopa rent.

 

Det brinner fortfarande i 100.000 ton osorterat avfall i Kagghamra i Botkyrka kommun. Boende runt Kagghamra har uttryckt maktlöshet och kallat det en naturkatastrof. Djur och natur far illa och brandröken har nått ända till Kungsholmen i Stockholm. Ansvarsfrågan flyttar runt som den brukar när konsekvenser av agerande blir publikt och kostnader skjuter i höjden. Samtidigt rapporterar medier att avfallsberget lakar ur miljögifter och tungmetaller. Avfallsberget började byggas år 2007 av företaget Think Pink. I dag är det en brinnande miljöskuld på mark som är av riksintresse för naturvård med känsliga vattenområden. Kan det bli värre? Ja mycket.

Den svaga svenska miljölagstiftningen som nu medger mellanlagring av 10.000 ton avfall över tre års tid på åkermark ska regeringen stärka med nya regler. Branschorganisationen, Avfall Sverige, bedömer att de nya reglerna bara medför ökad administration för seriösa företag. Stärkt tillsyn, resoluta miljöinspektörer med ledningsstöd och kännbara vitesförläggningar anses mer effektivt. Vi delar den bilden.

Alla åtgärder som bidrar till att förhindra en fortsatt etablering av illegal och oetisk avfallshantering i Sverige är nödvändiga. Men den i särklass viktigaste åtgärden är att göra upp med den naivitet som råder kring de växande avfallsproblemen, kriminalitet och skadliga miljö- och hälsorisker.

I dag är det en brinnande miljöskuld på mark som är av riksintresse för naturvård med känsliga vattenområden. Kan det bli värre? Ja mycket.

Gapet mellan att göra gammalt avfall till nya resurser är stort, komplicerat och ibland omöjligt. Det handlar delvis om felaktiga materialval och designskäl som minskar möjligheten att återvinna. Flera produkter är i dag medvetet tillverkade för att försvåra reparationer och återvinning. Dessutom finns det producenter som ansvarslöst anstränger människor och miljö med produkter som innehåller plast, miljögifter och hälsofarliga tungmetaller. Ansvarslös produktion blir till slut avfall som ska hanteras ansvarsfullt.

Om uppfattningen är att allt avfall går att återanvända till nya resurser blir all konsumtion av godo. Denna syn är både felaktig och olycklig. Den ökande konsumtionen bidrar i allt väsentligt till växande avfallsproblem. Om vi blundar för detta går vi vilse i våra prioriteringar. Ansvarsfull avfallshantering och stärkt tillsyn finns bara om samhället efterfrågar och värdesätter det. En fortsatt naiv syn på avfall och låga straff för miljö- och avfallsbrott gynnar bara de som ser Sverige som ett lukrativt land att dumpa avfall och bedriva brottslighet i. Just nu pågår utredningar om grova miljöbrott på flera platser i landet. Kagghamra är inte unikt. Det har rapporterats om fler synliga avfallshögar och oförklarliga bränder runt om i Sverige under flera år. Hur kan detta få pågå?

Just nu pågår utredningar om grova miljöbrott på flera platser i landet. Kagghamra är inte unikt. Det har rapporterats om fler synliga avfallshögar och oförklarliga bränder runt om i Sverige under flera år. Hur kan detta få pågå?

Avfallsbrottslighet är mycket mer än ett miljöbrott. Polisen definierar multi­brottsligheten med avfall som illegal avfallsekonomi. Här finns bland annat skattebrott, stöld och häleri, penningtvätt och skador på den infrastruktur vi byggt upp över tid. Den organiserade avfallsekonomin är internationell och har enligt Interpol snart växt om den globala narkotikahandeln. Det finns uppenbarligen drivkrafter. Om vi vill motverka en stark etablering i Sverige duger inte en svag svensk miljölagstiftning, en naiv syn på avfall och milda straff för avfallsbrott.

Enligt statistik från Eurostat deponeras över 130 miljoner ton brännbart avfall varje år i Europa. Flera länder saknar system för ansvarsfull avfallshantering. I dag ligger Sverige i topp tack vare deponiförbudet. Vi har återvunnit och förvandlat avfall till energi och hanterbara askhögar sedan förra seklet. Samtidigt finns det länder som kastar merparten av allt de konsumerar på soptipp utan att ta vara på resurserna. Detta skapar stora miljö- och hälsoproblem och det föder kriminalitet. I Sverige ökar också mängden avfall i takt med konsumtion, urbanisering och befolkningstillväxt. Material- och energiåtervinning är beroende av varandras förmågor att hantera den ökande mängden material och utsorterat avfall. Här kliver fjärr- och kraftvärmen in som en lösning för att hålla rent i Sverige och upprätthålla det värdefulla deponiförbudet. Detta förtjänar uppskattning snarare än beskattning.

Ansvarsfull avfallshantering kräver skärpta lagar, tillstånd och tillsyn. Det krävs spårbarhet och transparens i avfallsströmmarna. Det krävs också att fastighetsägare och privatpersoner som lägger sitt gamla kök i händerna på den billigaste ”återvinnaren” ska veta att det kan hamna i ett nytt Kagghamra i morgon.

Polisen definierar multi­brottsligheten med avfall som illegal avfallsekonomi. Här finns bland annat skattebrott, stöld och häleri, penningtvätt och skador på den infrastruktur vi byggt upp över tid.

Om vi inte vill att det ska laka ur gifter och tungmetaller från avfallshögarna i Kagghamra och på andra platser måste vi förstå varifrån de kommer. Vi svenskar bedriver näthandel för närmare 70 miljarder kronor per år. Vi importerar billiga produkter från länder som saknar kemikalielagstiftning, producentansvar och konsumentskydd. Varje jul kroknar Postnord av mängden Kinapaket. Kemikalieinspektionens analyser landar i rekommendationer att sluta importera från länder utanför EU då många barnleksaker och hud- och kroppsnära produkter innehåller farliga tungmetaller. Denna konsumtion är inte av godo. Vi kallar det farligt internetavfall.

Vi som hyllar seriositet kan göra skillnad. Vi som vet vad det kostar och krävs för att bedriva ansvarsfull avfallshantering. Våra investeringar måste skyddas och tillstånden vårdas. Vi uppmanar därför alla våra kollegor som bildar en seriös infrastruktur i avfallstrappan att sopa rent och förhindra en fortsatt etablering av illegal och oetisk avfallsekonomi. Vi vill slå vakt om de värden som en hållbar och ansvarsfull avfallshantering skapar. Branschorganisationer i avfallstrappan bör göra gemensam sak för att Hålla Sverige Rent från olagliga aktörer och ansvarslösa producenter.

Kemikalieinspektionens analyser landar i rekommendationer att sluta importera från länder utanför EU då många barnleksaker och hud- och kroppsnära produkter innehåller farliga tungmetaller. Denna konsumtion är inte av godo. Vi kallar det farligt internetavfall.

I dag är vi flera fjärrvärmeföretag som lovar spårbarhet och transparens i avfallsströmmarna. Våra kunder ska känna sig trygga med att vi tillsammans arbetar ansvarsfullt med avfall enligt FN:s globala hållbarhetsmål. Spårbarhet ger våra kunder kvitto på de nyttor vi gör med deras avfall. Vi minskar deponier i Europa. Vi minskar utsläpp av klimatgaser. Vi producerar värme och el när och där den behövs. Vi avgiftar samhället från miljö- och hälsoskadliga gifter och tungmetaller. Vi skapar också ett nödvändigt varumärkesskydd då vi vet att alla förbränningsanläggningar är intressanta mål för illegal avfalls­hantering. Och vi berättar om det.

Samarbetet i avfallstrappan och svensk fjärr- och kraftvärmes förmåga att hantera en ökande mängd avfall ansvarsfullt är en garant för att kunna bibehålla ett svenskt deponiförbud. Den cirkulära kopplingen mellan avfall och energi illustreras otäckt tydligt i röken från Kagghamra. Se svensk fjärr- och kraftvärme som en avfallskraft i samarbete med vindkraft, solkraft, vattenkraft, kärnkraft och vågkraft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *