Bblat/ Köpingspolitiken släpper kontrollen över VA-taxorna

Köpings politiker flyttar rätten att bestämma om taxor och avgifter från sig själva till stängda styrelserum.

Insändare: Vad händer nu med taxorna i Köping?

Blir lite orolig när jag läser att Köpings kommun ger VME mandat till att bestämma VA taxorna själva enligt marknadsmässiga grunder.
…..

/Widde


Insändare: Centern delar din oro kring VA-avgifterna

Svar till Widde m fl angående VA-taxa och VME.

Från Centerpartiet framförde vi på senaste kommunfullmäktige vår oro över att beslutet om vilken taxa abonnenter i Köpings kommun ska betala för vatten och avlopp nu förs över till VME, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB. Skälet som vi framförde, inför ett halverat kommunfullmäktige, är att beslutet nu förs över till ett slutet styrelserum från den öppna fullmäktigesalen.


Insändare: Samma offentlighet på VME

Svar till Widde (Bbl 1 mars-21) och andra kring att VME får mandat att bestämma VA-taxorna.

Några saker kan förtjäna att nämnas utifrån dina funderingar:……..
………
Vi beklagar att Centerpartiet tillsammans med Bbl/AT tycks ha spridit en oro som inte är befogad. Styrelserna i våra kommunala bolag består av politiker från kommunstyrelsen. Rummen är inte mer slutna än de rent kommunala och samma offentlighetsprincip som gäller i kommunen gäller också i våra kommunala bolag.

Med vänlig hälsning

Annika Duàn, kommunstyrelsens ordförande

Elizabeth Salomonsson, styrelseordförande VME AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *