Hallstahammar-Tränsta/ Avslag från länsstyrelsen

Avslag från Länsstyrelsen: Beslut i ärende dnr. 505-6423-2020


Avslaget gäller : Överklagan till Länsstyrelsen


Vi har fått svar från Länsstyrelsen…Mycket märkligt att Patricia inte fått rätt i något hon anfört trots att hon lämnat samma uppgifter samt både utförligare och ännu fler fakta. Man har inte heller denna gång tagit minsta hänsyn till den betydligt större mängd transporter som i VERKLIGHETEN gick här, jämfört med vad man från Biototals sida anmält! Man har bara gått på att det enligt dokumenten från företagen körts ca 40 ton mer än vad Hallstahammars kommun förelagt dem. Därför återgår ärendet till Bygg och Miljönämnden.

…rör sig om mindre P-mängder…

Ersätts med

…rör sig om mycket mindre P-mängder. 1.8 kg/ha blir 96 kg EXTRA P för hela fältet, förutom de tillåtna 5 900 kg P.

En normalfamilj lämnar totalt 1 kg /år. Var finns proportionerna i myndigheternas bedömning?Det är beklagansvärt att de inte gett Patricia rätt i något, men det är ofta så att budskapet måste upprepas för att mottagaren ska ta det till sig. Med andra ord hade Kenneth kanske inte fått rätt i något om Patricia inte också sänt in överklagande.

 

Notera hur man slår knorr på sig själv genom att hävda att den dokumenterade givan ”23,8 kg fosfor/ha och år innebär att Lisjö Säteri AB har spridit för mycket fosfor på arealen. Överskridandet uppgår till 1,8 kg/ha. Därtill kommer den fosfor som hästgödseln…” innehåller.

” Länsstyrelsen bedömer att överskridandet av tillåten fosforgiva enligt SJVFS 2004:62 på det aktuella skiftet har en mycket ringa påverkan på miljön.”

De anser tydligen denna slutsats viktig eftersom den upprepas.

”I anslutning till detta kan framhållas att de överskridanden av totalmängden avloppsslam och fosforgivan som är aktuella i ärendet får anses ha en försumbar miljöpåverkan enligt Länsstyrelsens mening.”

Det brukar låta tvärt om när man bedömer enskilda avlopp där det rör sig om mycket mindre P-mängder.
1.8 kg/ha blir 96 kg EXTRA P för hela fältet, förutom de tillåtna 5 900 kg P.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *