Det blåser upp till miljöstrid om slammet

Det blåser upp till miljöstrid om slammet
I en intervju i Aktuell Hållbarhet var klimat- och miljöminister Per Bolund tydlig med att han vill ha en annan ordning än den typ av slamspridning på åkermark som sker i dag.

Nu kritiseras han för den hållningen av organisationen Svenskt vatten som på sin hemsida går i polemik med miljöministern och hävdar att det inte finns några belägg för att slamgödslade grödor ger hälsopåverkan eller påverkar ekosystemen i jordbruket på ett negativt sätt.

Per Bolund hävdade det motsatta i intervjun och gjorde klart att han inte är beredd att ta några risker med odlingsmarken eller med människors hälsa. Han vill däremot hitta lösningar som tar vara på näringsämnen, utan att få spridning på de gifter som finns i slammet i dagsläget.

Detta är en verklighetsbild som Svenskt vatten inte delar och som de vänder sig starkt emot. På hemsidan uttalar sig organisationens vd Pär Dalhielm:
”Vi ska vara försiktiga med att dra stora slutsatser från enskilda intervjuer, men det förefaller mig som att ministern tagit förhastad ställning för enbart storskalig förbränning. Ett sådant ställningstagande innebär nya kostnader på upp mot 800 miljoner kronor per år för svenska hushåll, för enbart en sorts systemlösning. Jag är övertygad om att klimat- och miljöministern hellre vill se att dessa resurser läggs på en bredd av cirkulära systemlösningar i kombination med starkare styrmedel och krav”.

En utredning om slamspridning som blev klar förra året bereds just nu på miljödepartementet, så fortsättning lär följa i denna kontroversiella fråga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *