Aktuell hållbarhet/ Det blåser upp till miljöstrid om slammet

Det blåser upp till miljöstrid om slammet

Miljödepartementet och organisationen Svenskt vatten är på kollisionskurs när det gäller synen på slamspridning på åkermark. Medan miljöministern lyfter försiktighetsprincipen hävdar Svenskt vatten att det saknas belägg om hälsopåverkan och miljörisker……

…..En utredning om slamspridning som blev klar förra året bereds just nu på miljödepartementet, så fortsättning lär följa i denna kontroversiella fråga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *