Vänersborg/ Kärvlings blogg.

KF: V-motion om strandskyddsavgift

Det kan väl knappast ha undgått någon bloggläsare att jag har skrivit fyra längre bloggar om ”Jonas” och hans blåbärsodling vid Hästefjordens strand. Och om hur byggnadsförvaltningen gjorde livet mycket surt för Jonas i över ett års tid… (Se ”Byggnadsförvaltningen och blåbärsodlaren vid Hästefjorden”.)

Byggnadsnämnden avskrev slutligen ärendet i januari i år:

“Byggnadsnämnden beslutar att avskriva ärende gällande tillsyn inom strandskyddat område utan vidare åtgärd.”

Trots att byggnadsnämnden inte ansåg att Jonas hade gjort något fel, så beslutade samma nämnd att Jonas skulle betala 18.000 kr för tillsyn i strandskyddsärendet. Det strider mot all logik och förnuft att en oskyldig person ska tvingas betala ”böter”. Ja kanske inte byggnadsnämndens då… Fast två ledamöter i nämnden reserverade sig mot beslutet att Jonas skulle betala. En av dem var Vänsterpartiets ledamot Pontus Gläntegård.

Läs mer om strandskydd, bygglov etc. från bloggen:  Bara rykten


Fortsätter med Vänersborg. Kan man tjäna pengar på kommunmedborgare så tycks inget hindra. Allmän rättsuppfattning duger inte.
Träffade en av bönderna utanför Köping
Han berättade om gamla ankdammar som nu utgör strandskyddsgräns. Därmed flyttas Mälarens gräns långt upp på land.  Det innebär att gränsen går ända uppe vid lagård o boningshus.
Samma sak har har ytterligare en råkat ut för utmed NorrMälarstrand i KÖping. Där är strandskyddsgränsen inne i den muddrade hamnen, vilket utgör byggnadshinder 100 m upp i skogsbacken. Hade inte hamnen funnits så hade byggnationen godkänts utan förbehåll.
Talade tidigare med Tom Hagström som sa att regeluttolkningen är fel. En muddrad hamn är inte strandskyddsgräns. Ändock stödjer sig kommunen på en massa lagparagrafer.
Klappjakten på hederliga medborgare är igång men till vilken nytta.
Anders

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *