Svar från Ring P1 ang att inte få ge svar på felaktiga påståenden

Fortsättning på inlägg om Ring P1

Ring P1

12 februari 2021  10:53

Från:
Till:
Här har du svaret från producenten på Ring P1 Susanne Ehlin.
Som du ser ett medvetet selektiv behandling av ämnen. Märkligt att VA frågan som direkt påverkar den lilla människan i hus och hem inte ses som en demokratisk rättighet?
// Kent  L
Hej Kent,

Tack för ditt mail. Jag har full respekt för ditt engagemang i den här frågan, men faktum är att du har fått betydligt mer tid än de flesta andra inringare i programmet och din syn på saken framgick tydligt. Om du följer programmet så hör du att olika lyssnare får framföra sina åsikter i olika ämnen, utan att tidigare inringare bereds utrymme att kommentera i anslutning. Vi hade med flera personer i avloppsfrågan under några dagar, någon var inne på samma spår som du och andra inte.

Vad gäller påståenden i programmet så påpekar vi uppenbara faktafel i så hög grad vi kan, men ibland råder det ju olika uppfattning om hur saker och ting förhåller sig. Oavsett det så får alla som ringer in motfrågor och får motivera sina åsikter. Att avloppsfrågan kom med i programmet, trots att den inte finns med i det dagliga nyhetsflödet för tillfället, beror just på att det är många som berörs och har åsikter. Och programdeklarationen för Ring P1 är tydlig – det är lyssnarnas subjektiva åsikter och syn på saker som hörs. Vill man sedan bilda sig en egen uppfattning får man söka vidare efter information hos tillförlitliga källor. Ring P1:s uppdrag är vare sig att vara granskande eller djuplodande, det är andra redaktioner som har de uppdragen på Sveriges Radio. Och vi tar inte ställning, annat än i frågor som berör grundläggande demokrati och mänskliga rättigheter.

Hälsningar,

Susanne Ehlin

———————-

Susanne Ehlin

PRODUCENT OCH SAMORDNARE RING P1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *