2021-02-12, Den lilla människan Anna, ”Jag vill veta för att kunna föra en anständig diskussion”

”Jag vill veta för att kunna föra en anständig diskussion”

Jag leker med tankar:

Jag utgår från att mitt nuvarande avloppssystem släpper ut för mycket fosfor och bortser från markretentionen.
För att göra en rimlig kostnad/nyttoanalys behöver jag då veta hur mycket fosfor som släpps ut.
Eftersom myndigheten är de som hävdar att jag släpper ut för mycket så bör det ju då även ligga på deras ansvar att tala om hur stort detta utsläpp är, precis som en polis inte kan stoppa en fortkörare med endast påstående om för hög hastighet typ.
Genom att då jämföra nuvarande påstådda utsläpp med framtida vald tekniks utsläpp så får jag väl fram skillnaden.
Härifrån kan man ju sen göra en nytto/kostnad och riskanalys och även lägga till de andra faktorerna som påverkar att anlägga en ny anläggning, typ livscykelanalys, gentemot att behålla det gamla systemet.
Därefter borde man väl titta på propornalitet; avvägning om effekten av bytet av system.
Eller är jag helt ute och cyklar???

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”


Se länk för svar på Annas frågor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *