VLT/ Debatt: Politikerna måste börja tänka nytt i miljöfrågan

Debatt: Politikerna måste börja tänka nytt i miljöfrågan

….

Därför måste vi sluta med att:

– Riskera Mälaren och andra insjöar som råvattentäckt för miljontals människor.

– Driva sjötrafik på Mälaren och ersätta den med järnväg som drivs av förnyelsebar energi.

– Släppa ut gifter i vattnen, exempel från avfallsförbränning och dess giftiga askor.

– Släppa ut orenat dagvatten.

– Stoppa medicinutsläpp, bakterieutsläpp, tungmetaller, komplexa kemikalier samt mikroplaster i åar och sjöar. Aktuell studie av Lantbruksuniversitetets visar på problemen i de svenska sjöarna Mälaren, Vättern och Vänern.

– Att köra ut giftigt avloppsslam på åkrarna.

– Negligera underhållsbehoven av gamla vatten- och avloppsledningar som läcker och förgiftar rent vatten och ren jord.

– Förbränna sopor, plaster och andra ämnen vars rök eller aska kan kontaminera våra vatten.

…..Vattnet är en tillgång och strategisk resurs för Sverige och möjlighet men också något vi kan förstöra och gå under i ohälsa. Vi får inte dröja en sekund på att börja rädda vårt vatten i Sverige. Politikerna måste börja tänka nytt i miljöpolitiken kommunalt, regionalt, nationellt och i EU avseende vatten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *