2021-02-10, Den lilla människan Anna, ”Kära Fru Justitia…”

”Kära Fru Justitia…”

Kära Fru Justitia, jag sänder dig några ord i min tankevärld och ber dig att dina väktare skall syna om Sveriges hantering av vatten och avloppsfrågor gentemot sina små enskilda fastighetsägare rimmar med mänskliga rättigheter enligt FN och EU:s lagstiftning gällande rättssäkerhet, äganderätt, miljö osv.

Kära Fru Justitia, frågan bör synas uppifrån och ner i ledet istället för nerifrån och upp. Man behöver titta på hur lagstiftningen slagit ut i praktiken genom de olika leden som är involverade.
Vi små på jorden kan inte alla ta oss upp för att få gehör för våra utsatta situationer.

Kära Fru Justitia, var så snäll att skicka ut lagens långa arm för att syna frågan, för min skull, för mina medmänniskors skull och för vår miljös skull.

Jag vill vara försäkrad om att insatserna jag krävs på av hävdade miljöskäl och hälsoskäl verkligen är vetenskapligt förankrade ur oberoende forskning, objektivitet och har rimliga avvägningar/balanseringar gällande miljö kontra grundläggande mänskliga behov och även om åtgärderna är rimliga och balanserade utifrån Agenda 2030:s alla olika delmål där avvägningen måste ske i denna fråga utifrån varje lands befolknings olika förutsättningar enligt mitt tankesätt iallafall.

Jag vill veta att insatsen jag avkrävs verkligen gör skillnad för miljö och människors hälsa.
Jag är säker på att de folkvalda inte skulle ha något emot att synas uppifrån och ner för de hävdar alla att de värnar såväl om miljö som människa så då kan det ju inte skada utan tvärtom kan jag tycka.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *