Utdömt avlopp brev till xx kommunen- Bedömning bit för bit, utgående ifrån HAVs allmänna råd HVMFS 2016:17

Vi har fått en ny medlem.Han har använt en intressant metod för att överklaga sitt avloppsärende. Han har således tagit HaVs allmänna råd HVMFS 2016:17 och gått igenom dessa bit för bit för att efter egen bedömning visa att råden är uppfyllda. 

Så säkerligen har inspektören en annan uppfattning, men man kan då förhoppningsvis komma fram till i vilka delar man är oense.

Miljö-och byggnadsnämnden i xxx kommun 2021-01-10,as rev1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *