Var går gränsen för att betala- va anslutningar, vägar, parker. Hela kommunen eller just de det berör?

Mycket som förvånat en.

Saxat från kommunens webbplats:
“Oavsett om du ansluter dig eller inte måste du ändå betala anläggningsavgiften och den fasta delen av brukningsavgiften. Anledningen till det är att alla fastigheter, som har rätt att använda den allmänna VA-anläggningen också har en skyldighet att bidra till kostnaderna.”
Jag har alltså inget för att skaffa mig ett eget fungerande avlopp?
Ja så fungerar det om kommun bestämmer sig för att starta ett vattenverksamhetsområde så lär alla inom detta område få betala på ett eller annat sätt. Lika så när det gäller anlägga vägar vilket kan belasta en fastighetsägare att få betala kalaset för vägbygget även kommunens planteringar och dessutom bli av med en del av sin mark och därför få betala mer an andra.
Många vill ju hitta lösninhgar för att få bort fasta avgifter samt tänka miljö och kretslopp, men vill ju så klart inte betala för avlopp 2 ggr, först ett enskilt och sedan plötsligt kommunens, vilket kan vara förståligt. Men när områden förtätas blir det som så; Urbaniseringen får svenska storstadsregioner att växa så det knakar – områden förtätas och sommarstugeområden omvandlas till villaförorter. Precis som alla andra bostadsområden behöver de ha en fungerande infrastruktur med gator, trottoarer, lekparker och grönområden, vatten och avlopp. De som redan bor där ska betala kalaset då man anser att det blir en förbättring och därmed en värdeökning för dessa fastigheter. Utgifterna för att anlägga allt detta läggs på lokala fastighetsägare. Fastighetsägarna ska enligt lagen bara betala sådana åtgärder som ska tillgodose områdets behov. Alltså inte sina egna. //MR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *