“Ring P1” Public Service agerar korrumperat

8 februari 2021

Från:
Till:

Hej Anders!

Har återigen varit i kontakt med SR P1 och även denna dag nekats att komma ut i etern. Kort historik så som du vet så kom jag till tals den 20 jan men sedan dess inte fått möjlighet att bemöta uppenbara felaktigheter som basuneras ut i Ring P1. (anm: se länk)

Ringer den:
21 jan. kommer inte med
2 feb.          -“-
4 feb.          -“-
5 feb.          -“-
Och vid dagens kontakt den 8 feb. ringer jag först i 7 min utan svar, ringer upp igen och då svarar Ring P1. Jag blir direkt igenkänd och man kommer ihåg mig sedan den 20 jan. Inte angeläget att fråga mig något och det framgår att man har koll på vad det handlar om sedan den 20. Hävdar att jag måste få bemöta den oerfarna studenten Elliot Fransen efter som han kommer med uppenbara felaktigheter gällande vad kommunala reningsverk kontra små avlopp klarar av att rena. När detta händer börjar man att ifrågasätta agerandet hos SR P1, vilket får till följd att jag skickar följande mail till Ring P1. producent är Susanne Ehlin.

Se mail nedan.
// Kent L

_______________________________

Kent Leonardsson här!!!!!

Det här känns inte bra, att inte få bemöta rena faktafel känns korrumperat. Det framstår som att SR inte vill publicera annat än vad Sveriges kommuners organ (Svensk vatten) vill höra.

Att låta en oerfaren student med taskig handledning tillåts basunera ut felaktigheter utan kommentarer är en skandal. Trodde att SR P1 hade föresatsen att källgranska och att korrekt fakta var viktigt? Det vittnar om att frångå det uppdrag som public service har, nämligen objektivitet och granskande.

Här sitter jag med fakta från undersökningar av Sveriges ledande experter, en rapport beställd av Hav och Vattenmyndigheten som dessutom har varit ute på remiss hos ett tiotal instanser i landet, bl.a. SGU, Formas, Luleå tekniska högskola, KTH m.fl.

Detta ratar SR P1, varför det? Är detta obekvämt eller finns order från högre ort att dessa frågor inte skall dryftas?

Man börjar undra och det känns mycket förvånande att SR P1 inte tar ställning för tusentals människor som tvingas sälja sina fastigheter eller att bo kvar i en total fattigdom efter kommunernas röveri.

Eller är det så att Ring P1 är ett spel för galleriet, en kuliss? -verksamhet som lever på skattepengar men som inte låter sanningen komma fram? Agerande på okunskap tycks erövra allt större marker i detta land, allra helst bland politiker och de som blir styrda av dessa!

Känns förvånande att du Janne Josefsson ställer upp på detta?

Hoppas att jag får komma med en annan dag?

Mvh. Kent Leonardsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *