Pausa tillsynskampanjen av små avlopp till dess att vetenskapligt underlag tagits fram.

Det är nu dags för ett upprop med krav att omedelbart pausa tillsynskampanjen till dess att vetenskapligt underlag tagits fram. Underlaget som HaV presenterade 2013 var fullt med felaktigheter och subjektivt tyckande. Underlaget refererade till endast ett par vetenskapligt granskade artiklar. FORMAS ”Systematisk kartläggning om markretentionen av fosfor från enskilda avlopp” som påbörjades 2018 har försenats ytterligare och FORMAS kommer inte med de utlovade resultaten förrän tidigast i slutet av 2021. Pausa tillsynskampanjen till dess att tillsynen av enskilda avlopp baseras på vetenskap och underkännande av avloppsanläggningarna  styrks med påvisade skador istället för kommunernas önskan att finansiera sin verksamhet och att stödja kommersiella VVS-intressenter.

Lars Hylander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *