Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ Pausa tillsynskampanjen för små avlopp tills vetenskapligt underlag tagits fram.

Alla delegaterna på VAK-konferensen 2015 hade fått ett grönt pappers ark för JA och ett rött för NEJ. En fråga var om kommunal avloppshantering alltid är bättre än små avlopp? En enda höll upp grönt papper och det var Margareta Unger på HAV. Hon har även hela tiden vägrat att acceptera den Svenska retentionsrapporten.
Det är nu dags för ett upprop med krav att omedelbart pausa tillsynskampanjen till dess att vetenskapligt underlag tagits fram. Underlaget som HaV presenterade 2013 var fullt med felaktigheter och subjektivt tyckande. Underlaget refererade till endast ett par vetenskapligt granskade artiklar.
FORMAS ”Systematisk kartläggning om markretentionen av fosfor från enskilda avlopp” som påbörjades 2018 har försenats ytterligare och FORMAS kommer inte med de utlovade resultaten förrän tidigast i slutet av 2021.
Pausa tillsynskampanjen till dess att tillsynen av enskilda avlopp baseras på vetenskap och underkännande av avloppsanläggningarna styrks med påvisade skador istället för kommunernas önskan att finansiera sin verksamhet och att stödja kommersiella VVS-intressenter.

Ett rykte säger att miljöinspektören i Linköping, som drev genom att en sommarstuga med stenkista för diskvattnet underkändes i dom 2015, fick utmärkelse från VVS-fabrikanterna. Sommarstugan hade varken WC eller eget vatten utan fick vatten från grannen genom en plastslang ovan mark.
Så om inget annat så borde detta åtminstone väcka en del frågor ??

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *