DD/ Debatt: Vill ha tillfälligt stopp för vindkraftbyggande

Hej
Apropå Lars förslag – Pausa tillsynskampanjen – finns ett intressant parallellfall gällande vindkraftsutbyggnaden i Dalarna. Bifogar en artikel från igår där flera i Dalarna börjar få kalla fötter;
Ulf

Debatt: Vill ha tillfälligt stopp för vindkraftbyggande

Centrala myndigheter kräver nu seriös regional planering för vindkraft.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har nyligen givit ett uppdrag till länsstyrelserna att utföra regionala analyser om förutsättningar för hållbar vindkraft inför den omfattande utbyggnaden till år 2040.

 

…..

Eftersom Miljöprövningsdelegationen av juridiska skäl inte anser sig kunna tillstyrka en begäran om en vilandeförklaring föreslår vi frivillighetens väg. Vi föreslår att vindkraftföretag som har ärenden under projektering, prövning eller som har fått tillstånd som fortfarande kan överklagas, frivilligt ska pausa arbetet med ännu ej byggda verk i väntan på en regional analys. Som stöd för sådana åtaganden borde statsmakten som komplettering anvisa särskilda medel.

Vi föreslår även att den påbjudna regionala planeringen ska utföras med god demokratisk förankring, vilket ligger i linje med motiveringarna i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets uppdrag till länsstyrelserna och med rekommendationerna i projektet Hållbar vindkraft i Dalarna.

Vinsten i demokratisk bemärkelse skulle vara mycket stor och den skulle stärka den “Hållbara Vindkraftens” anseende, vilket är nödvändiga förutsättningar inför den fortsatta omställningen till ett fossilfritt samhälle…..

ledamot(er) i dialoggrupp Hållbar vindkraft i Dalarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *