BBlat/ Insändare: Fortfarande inga klara uppgifter om hamntrafiken

Insändare: Fortfarande inga klara uppgifter om hamntrafiken

Replik på debattsvar ,”Hamn och sjöfart samverkar med övriga trafikslag”. 25/1.

Återigen avslutar Carola Alzén, Mälarhamnar. och Christer Nordling, Köpings kommun, (CC) sitt debattinlägg med att undertecknad och övriga läsare kan kontakta CC om man har frågor. Uppfattar detta som ett sätt att komma undan faktaredovisning för kommuninnevånarna eftersom CC undviker att svara på en del av mina frågor.

….Vad finns det för saklighet / öppenhet i att inte besvara frågor, variera argumenten, sakna underlag för sina påståenden och förminska miljöpåverkan vid muddring?….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *