Varning för minireningsverk- serviceavtal med leverantör eller kommun kan bli dyrt. Dessutom krävs kemikalier i st för att naturen själv gör jobbet.

En allvarlig varning för installation av minireningsverk. Hela systemet är sjukt.

Först dömer man ut fullt fungerande avlopp med stenkista/infiltration, där dessa fungerar helt utan reningsfilter, kemikalier, elektricitet etc. och utan behov av tillsyn annat än när ägaren själv märker när det blir stopp i avloppet.

Sen tvingar man på människor teknikberoende minireningsverk med motivering om “förhöjd skyddsnivå” eller allmänt bondfångeri om miljöskydd. Och så kommer då detta krav – inskrivet i tillståndet – om årlig besiktning av sakkunnig/leverantören. Denne bor kanske 10 mil från fastighetsägaren, så det kan bli dyra serviceavtal. Men då kan ju kommunen välvilligt erbjuda denna tjänst genom att anställa en särskild inspektör för just minireningsverk.

Då blir restiden kortare men för fastigheter som ligger ett par mil från centralorten, så blir det ändå 1½ – 2 timmars restid. Och så lite förberedelsetid, själva besiktningen, lite rapportskrivning etc, så fastighetsägaren kan nog räkna med en årlig faktura på 4 – 5000:-.

Så fastighetsägare vet inte vad de i längden blir utsatta för när de går med på att installera ett minireningsverk.  Vi måste med näbbar och klor kämpa för att behålla all naturlig markrening.  Rid i natt – tänd vårdkasarna! Allmänheten varnas!

När jag ändå är i gång så kan jag ju reta mig på den kommunala dubbelbeskattningen. Vi betalar kommunalskatt för att kommunen skall sköta bl.a. sin myndighetsutövning. Vi betalar statlig skatt bl.a. till polisen. Men hur skulle vi reagera om vi blev stoppade av  polisen i en körkorts- och nykterhetskontroll. Ingen anmärkning, men polisen överlämnar trots detta ett inbetalningskort på 500:- för tiden som åtgått till denna myndighetsutövning.

//A

2 kommentarer

 1. Mail till Webredaktören
  Tycker det är konstigt för om jag tolkat HaV rätt så är ACT (Alnarps lösning) inte att betrakta som minireningsverk. Minireningsverk skall tillsatsmedel, tömning, avancerad skötsel, serviceavtal. Inget av detta har jag.

  Tömningsbefriad för all framtid, inget service avtal och klippa torra växterna anser jag inte var avancerad skötsel (är väl till och med vad våra ”kära” politiker kallar enkla jobb).

  Att då kräva detta är bara ett sätt att skapa sysselsättning i organisationen och fånga enkla bockar i statistiken i länsstyrelsen tillsynsrapport.

 2. Ännu ett mail:
  Enligt lönestatistik har en 36 årig miljöinspektör 30´ SEK månadslön i Skåne och enligt verksamt.se blir det på en årlig lönekostnad på 618 803 SEK

  Om man då fakturerar 901 SEK per påbörjad timme skulle det innebära att efter 687 tim är inspektörens årslön betald. Om man då räknar 3 tim per anläggning så är det 228 tillsyner. En om dagen prata om effektivitet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Sen borde man ju kunna gå på proportionalitetsprincipen det får inte orsaka orimliga kostnader tillsynen får ju inte vara högre än driftskostnaden!!

  Det är kanske ett annorlunda sätt att visa det för vi får bara tryckta i halsen att tillsyn inte får vara skattebetald enligt kommunallagen, polisen är statlig så jämförelsen haltar.

Lämna ett svar till Anders Segerberg Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *