LRF/ Jakten på enskilda avlopp fortsätter

Jakten på enskilda avlopp fortsätter

Värmland, Västra Götaland Staten och kommunerna vägrar ta till sig nya fakta.

Enskilda avlopp är den i särklass minsta mänskliga källan till utsläpp av fosfor i haven. Det visar en genomgång av de officiella siffror som staten själv tagit fram. Det måste alltså finnas en annan orsak än miljön till jakten på enskilda avlopp…….

….

Och enskilda avlopps verkliga andel av de totala utsläppen, ligger precis som Anna Werner på Villaägarnas riksförbund flera gånger påpekat, på några få procent. Ändå lägger man enorma resurser på att åtgärda enskilda avlopp. Som om det vore bråttom. Det måste alltså finnas en annan förklaring.

Här är några tänkbara förklaringar:

  1. Staten tar ut en större andel av de administrativa kostnaderna för vattenförvaltningen på enskilda avlopp. (Källa: Vattenmyndigheten Västerhavet)
  2. Kommunerna fokuserar på tillsyn som ger kommunerna intäkter i form av avgifter. Detta har bekräftats av miljöchefen i Kungsbacka kommun som avgick i protest mot att politikerna drev på för att tillsynen skulle fokuseras på objekt som gav intäkter, och att verkliga miljöproblem på det sättet inte blev åtgärdade. (Källa: GP)
  3. Branschorganisationer eldar på. De är delvis med i processerna och spelar en stor roll genom sitt lobbyarbete, både i riksdag och regering, men också ute på myndigheterna. (Att åtgärda alla enskilda avlopp kan kosta mellan 100 och 150 miljarder kronor, varav största delen går till tillverkare av minireningsverk, VA-branschen och entreprenadbranschen.)….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *