Ring P1/ Små utdömda avlopp, tvångsanslutningar- flera som ringde efter Kent L´s inlägg

Fortsättning på Kent Leonarssons inlägg på Ring P1. 
Rosena Svedelius efter 25 min till programmets slut.  Forskare på SLU som kraftigt reagerat för reningsverkens utsläpp och kemikalieanvändingen. För 1,2 kg kiss och bajs används 500 liter vatten. Vill börja med insamlingstoaletter. , för biogastillverkning och växnäringsåtervinning.
Elliot fransen från programmets början till 4:30 min. Reningsverken fångar 95% P och 65% N. 85% anslutna, 10% egen rening, 5% okänt. Gjort stort projekt i Norrköping för Linköpings universitet.
Kommentar: Utsläppen från små enskilda avlopp räknas direkt efter infiltrationen eller stenarna i stenkistan. All mark som tar upp näringen och bryter ner och fångar föroreningar räknas inte in i anläggningarna en l HAV. Allt “flyger” till sjön eller vattendraget direkt efter anläggningen. Mycket av slammet  som reningsverken producerar spids på åkermark och då gäller att “allt” fångas upp av åkerjorden, och inget rinner ut i sjön.
Alice Göransson pensionär med 12 000 i butto. Avslutar 8:50 in i programmet med att fastslå att hon inte får låna i banken för att betala 200 000 för avloppet i sommarbostaden.
Bert Johansson lantbrukare mot tvångsanslutning efter 25:55 min till programmets slut.
Egen anläggning kostnad 100-150 000 kr. Syrefritt, behöver inte tömmas av kommune, ändock bara tillfällig dispens. Transport tor, 3 mil till Västervik obehövlig. Tror ej på tvångsanslutningar.

En kommentar

  1. Kents inlägg var mycket bra – pedagogiskt och innehållsrikt. Man får hoppas att frågan växer hos politikerna. Denna fråga kan mycket väl bli en av valfrågorna nästa år.

    Ulf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *