HAV: Några vanliga frågor och svar på små avloppsanläggningar

·       Det är förbjudet att släppa ut WC-vatten i vattenområde – vad menas med begreppet ”vattenområde”?

·       Varför behöver avloppsvatten renas och vilka huvudregler finns om rening?

·       Hur många år kan man räkna med att en markbädd eller infiltration fungerar som avsett?

 

Länkar till rapporter om rening till av kemikalier och andra farliga ämnen i små avlopsanläggningar:

·       Reduktion av organiska substanser i avloppsvatten vid infiltrationsanläggningar

·       Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner – en kunskapssammanställning

·       Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp

·       Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *