Förstudie: Vattenreningssystem för leaderprojekt 2017-3667, Återvinning och kretslopp med Naturens process som förebild. Vad kan vi lära oss för framtidens utveckling och fransteg?

FÖRSTUDIE  

 VATTENRENINGSSYSTEM FÖR LEADERPROJEKT 2017-3667 

ÅTERVINNING OCH KRETSLOPP  MED NATURENS PROCESS SOM FÖREBILD 

VAD KAN VI LÄRA OSS FÖR FRAMTIDENS UTVECKLING OCH  FRAMSTEG? 

Slutrapport Projekt2020-12-15 avloppsrening leaderprojekt slutrapport 20210118


Klippt ur rapporten:

4.2 HINDER FÖR UTVECKLING AV MILJÖVÄNLIG TEKNIK 

 Hinder eller svårigheter har fram för allt kunnat konstateras bero på politiska krav och  antagna normer inte på tekniska orsaker. Det har framkommit att kommunerna hellre   satsat på osäkra projekt än på underhåll och förbättringar rörande kärnverksamheten VA.  Vid ökade krav om förbättringar framkommer finansieringen för förbättringar utgöra den  enskilt största anledningen att motarbeta miljövänlig teknik. Göra minsta möjliga kostar

 minst ända tills omfattande krav ställs. Finansiering krävs då av sammhällets svagaste  grupper. 

5.1 SAMHÄLLETS STÖD FÖR INNOVATIVT MILJÖARBETE 

 Det innovativa stödet för miljöarbete är inte baserat på att utnyttja individers medverkan   eller angagemang, knappast ens att värdera äldre kunskap eller tidigare erfarenheter.  Stöd eller utlysningar riktar sig nästan alltid mot institut eller stora projekt varför  den medverkande individen i miljöarbetet på individ nivå oftast uppfattar arbetet  som meningslöst och endast belastande. Möjligheten att erhålla inflytande saknas.   

5.2 ÖVERGÖDNING 

 Enl. Naturvårdsverkets Rapport 5319. Okt 2003 ISBN 91-620-5319 1. pdf. eller ISSN   0282-7298 framgår att övergödning inte kvantifierats utan endast beskrivits i ord. Det   Innebär att endast en subjektiv bedömning föreligger vid påstådd övergödning.Knappast  Någon vetenskaplig grund.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *