En noggrann studie av EA på Ekerö. Näringstransport via diken till Mälaren. Fosfaters fastläggning och löslighet i diken med avloppsvatten från enskilda hushåll.

En noggrann studie av EA på Ekerö.

Olli, G., Ringberg, B. 1999. Näringstransport via diken till Mälaren. Fosfaters fastläggning och löslighet i diken med avloppsvatten från enskilda hushåll. Kvartärgeologiska inst, Stockholms Univ., Stockholm. 58 pp.

 

Se https://slunik.slu.se/kursfiler/TN0320/20107.1718/Retention_i_mark_WRS_VAG_161019.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *