Bohuslänningen/ INsändare: Avloppsystem miljöbov som kan bli bättre

Avloppsystem miljö bov som kan bli bättre

De ”högteknologiska” och centraliserade reningsverket i Munkedal , Uddevalla som nu önskas byggas ut av Västvatten och Munkedals kommun är varken ett resurseffektivt eller robust miljösystem. Det bygger på gammal sårbar teknik som inte i grunden varken löser utsläppsproblem eller skapar hållbara vattensystem för framtiden Dessutom renar det vatten dåligt samt skapar slam som är rena kemigiftet och det blir inte mycket bättre även om vi bygger om reningsverken.

Vårt högteknologiska och alltmer sårbara samhälle står inför stora utmaningar. Med en storskalig satsning på 1900-talets teknologi och tankesätt kommer vi inte att klara av utmaningarna. Sverigedemokraterna (SD) har i en insändare påtalat problemen som Munkedal Vatten står inför. Bohusläningen har nyligen också belyst samma problematik. Det finns en poäng i att vi måste ta hand om de “högteknologiska system” som läcker som såll, både på dricksvatten-sidan och avloppssidan. För det sistnämnda har vi bräddningen av avloppsvatten som aldrig kommer till reningsverket och direkt sprider skit till Natura2000 området Gullmaren via Munkedals älven. Slammet är en kemisk soppa som är så miljöskadligt att de lösningar som idag används borde förbjudas.

Vad vi nu ser växa fram i Sverige är lokala kretsloppslösningar för avlopp med småskaliga decentraliserade lösningar som ger låga koldioxidutsläpp, lägre energi- och vattenanvändning, samt produktion av el och också växtnäring ur det slam som blir resultat av de nya lösningarna.

Genom att satsa på framtidens nya teknik inom avfallsområdet har nu Munkedals kommun en reell möjlighet att bli ett samhälle där kretslopp, lokala lösningar och livsmiljöns uppehållande förmåga värnas – dvs upprätthållande av våra ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden – och som innebär ökad motståndskraft och utvecklingsmöjligheter i alla avseenden. SD säger sig vara öppna för sådana småskaliga lösningar men agerar inte när det finns möjlighet till detta t ex för Sohlbergs området eller Bergsvik för att inte tala om Gårvik.
Att investera våra skattepengar i gammalmodiga och resurskrävande VA-system som ännu mer hotar människors boende, havsmiljön och Natura2000 området Gullmaren, är knappast någon vinnare. för framtida val. Vill vi ha det så i Munkedal? Det är tydligen det vi får om vi lägger vår röst på M, S, MP C eller Sd i nästa kommunalval. Däremot tycks viljan till omtag och förändring finnas hos vissa av ledamöterna inom i fullmäktige-församlingen och det över alla partier men om jag tolkar signalerna rätt så utsätts många i partierna av den berömda ”piskan” i denna frågan därav tystnaden. Även hos folkdjupet är man frågande, därför uppmanar jag Munkedals invånare ta reda på vad ditt parti vill innan det är försent .För idag finns mycket bättre avloppslösningar än storskaliga kommunala reningsverk.

Tom Hagström
S-medlem i Munkedal

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *