Kristianstadsbladet/ Unikt system: Avloppsvattnet ska följas live

Unikt system: Avloppsvattnet ska följas live

Med hjälp av sensorer och ett eget it-nätverk kan kommunen nu följa allt som händer i VA-nätet live. Med det unika systemet kan ledningsfel lokaliseras exakt, brister byggas bort i tid, villaägare kan varnas vid översvämningsrisk och belastningen på reningsverket minskas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *